Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

poniedziałek, 03 września 2018

Lista projektów Budżetu Obywatelskiego - Głosowanie ruszy od 6 września!

Mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice zdecydują, na które projekty Gmina przeznaczy blisko milion złotych z budżetu miejskiego. Spośród propozycji zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego 48 zadań przeszło pozytywnie weryfikację formalną i merytoryczną, natomiast 12 zostało odrzuconych.

- W tym roku głosowanie będzie możliwe tylko elektronicznie na stronie www.bo.myslenice.pl, a każdy głos potwierdzić będzie trzeba bezpłatnym smsem. Zachęcam do czynnego udziału, bo dzięki temu każdy może mieć wpływ na gminne inwestycje w swoim najbliższym otoczeniu – zaznacza burmistrz Maciej Ostrowski.

Głosować może każdy zameldowany mieszkaniec, który do dnia głosowania ukończył 16 lat. Wszyscy mieszkańcy Gminy Myślenice mogą wybrać podczas głosowania jedno spośród siedmiu zadań ogólnomiejskich oraz jedno w swoim okręgu lub sołectwie.

- We wszystkich miejscowościach uruchamiamy punkty konsultacyjne do głosowania. Ich listę opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej. Ponadto głos będzie można oddać  także w mobilnych punktach. Przede wszystkim każdy z mieszkańców ma możliwość zagłosowania za pośrednictwem komputera lub smartfonu. Mamy nadzieję, że mieszkańcy również w tym roku, chętnie wezmą  udział w głosowaniu.  Szczególnie ważne zaangażowanie jest w okręgu nr 2 czy sołectwach, w których weryfikację przeszło tylko jedno zadanie. Zgodnie z regulaminem musi ono uzyskać 15% poparcia mieszkańców uprawnionych w tym sołectwie do głosowania – wyjaśnia Mieczysław Kęsek, dyrektor Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Najaktywniejsi na etapie składania wniosków byli mieszkańcy Głogoczowa, którzy w głosowaniu wybierać będą spośród 9 wniosków w swoim sołectwie. Na mobilizację mieszkańców w głosowaniu liczyć muszą mieszkańcy okręgu nr 2 w Myślenicach, a także Borzęty, Buliny, Chełmu, Drogini, Jasienicy, Łęk, Osieczan i Zasani. W tych miejscowościach weryfikację przeszło tylko po jednym zadaniu, które muszą w głosowaniu uzyskać 15%, by zostać wpisane do gminnego budżetu na rok 2019. Żadnego zadania nie ma w Jaworniku, gdyż to, które było złożone nie przeszło weryfikacji pod kątem merytorycznym. Stąd mieszkańcom tej miejscowości pozostało głosowanie tylko na zadania ogólnomiejskie.

Jak oddać głos?  (Potrzebny będzie nr PESEL oraz telefon komórkowy)
1. Wejdź na stronę www.bo.myslenice.pl
2. Kliknij w środkowej części ekranu przycisk „Głosuj on-line” oraz wypełnij formularz danych osobowych
3. Zaznacz wybrane zadanie ogólnomiejskie oraz okręgowe/sołeckie
4. Potwierdź swój wybór - przepisując kod, który otrzymałeś SMSem

 - Przypominamy, że z jednego numeru telefonu można potwierdzić tylko dwa głosy. Do oddania głosu potrzebne są więc takie dane jak imię i nazwisko, PESEL oraz trzeba mieć ze sobą telefon komórkowy – dodaje Marek Pajka z Wydziału Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji w UMiG Myślenice.

Listę projektów można zobaczyć na platformie internetowej Budżetu Obywatelskiego

Budżet Obywatelskie 2019: Lista wniosków po weryfikacji

Projekty odrzucone:
Lista wniosków odrzuconych na etapie weryfikacji formalnej
Lista wniosków odrzuconych na etapie weryfikacji merytorycznej

LISTA PUNKTÓW DO GŁOSOWANIA

MYŚLENICKI BUDŻET OBYWATELSKI

PUNKTY DO GŁOSOWANIA

L.p.

Nazwa placówki

Godziny otwarcia punktu

 1.  

Urząd Miasta i Gminy Myślenice

ul. Rynek 8/9, pokój nr 12

730 -1530

 1.  

Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka
ul. Mickiewicza 17

800 -1900
czytelnia komputerowa (oprócz poniedziałku)

 1.  

Punkt Informacji Turystycznej MSIT
ul. Rynek 27

1000 -1800
od poniedziałku 10 września

 1.  

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Myślenicach

ul. Żeromskiego 2

1200 -1500

biblioteka

 1.  

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Myślenicach

800 -1400

sekretariat

 1.  

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Myślenicach

800 -1400

sekretariat

 1.  

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1

w Myślenicach

800 -1000

sekretariat

 1.  

Szkoła Podstawowa Nr 6 (Chełm)

1200 -1400

sekretariat

 1.  

Szkoła Podstawowa w Bęczarce

1130 -1300

sekretariat

 1.  

Zespół Placówek Oświatowych w Borzęcie

1330 -1530

sekretariat

 1.  

Zespół Placówek Oświatowych w Bysinie

1000 -1200

biblioteka

 1.  

Zespół Placówek Oświatowych w Drogini

800 -1500

sala informatyczna

 1.  

Zespół Placówek Oświatowych

w Głogoczowie

1435 -1500

sekretariat

 1.  

Zespół Placówek Oświatowych w Jasienicy

900 -1200

sekretariat

 1.  

Szkoła Podstawowa w Jaworniku

800 -1400

biblioteka

 1.  

Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach

800 -1400

sekretariat

 1.  

Zespół Placówek Oświatowych

w Osieczanach

800 -1400

biblioteka

 1.  

Szkoła Podstawowa w Polance

800 -1500

sekretariat

 1.  

Szkoła Podstawowa w Porębie

1200 -1530

sekretariat

 1.  

Szkoła Podstawowa w Trzemeśni

800 -1500

biblioteka

 1.  

Szkoła Podstawowa w Zasani

900 -1200

sekretariat

 1.  

Szkoła Podstawowa w Zawadzie

900 -1030

sekretariat