Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

środa, 07 marca 2018

E-sesja już w Gminie Myślenice

W Gminie Myślenice wprowadzono system e-sesja, dzięki czemu radni podczas sesji Rady Miejskiej głosować będą za pomocą tabletów, a wszelkie materiały otrzymywać będą drogą elektroniczną. System daje także możliwość obejrzenia i analizy obrad radnych w internecie.

- Aplikacja e-sesja jest tak zbudowana, aby wyeliminować całkowicie papier z obrad Rady Miejskiej i pracy radnych. Materiały są gromadzone na tabletach, które otrzymali już wszyscy radni i za pomocą urządzenia będą między innymi zgłaszać się do dyskusji, czy też głosować - mówi Maciej Marciniak z firmy MW Concept, prowadzącej szkolenie dla Radnych z Gminy Myślenice.

W internecie zostanie przygotowany portal mieszkańca, dzięki któremu każdy będzie miał możliwość obejrzenia sesji na żywo lub w każdej chwili zapoznania się projektami uchwał i głosowaniem radnych.

- Przeprowadzone zostało szkolenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach dla radnych. System zostanie wprowadzony pod koniec marca lub z początkiem kwietnia. Cieszę się, że takie nowinki wchodzą na grunt Rady Miejskiej w Myślenicach, a program będzie także przejrzysty dla mieszkańców. Sesję oglądać będzie można na żywo w internecie lub już po jej zakończeniu zapoznać się z tym jak głosowali radni – dodał Mieczysław Kęsek, dyrektor Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.