Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Informacje

poniedziałek, 05 lutego 2018

Co z bezkolizyjnym przejazdem w Krzyszkowicach?

W dniu 5 lutego 2018 r. na prośbę Przewodniczącego Rady Sołeckiej w Krzyszkowicach Waldemara Kleszcza zostało zorganizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Macieja Ostrowskiego spotkanie w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DK7 z droga powiatową w Krzyszkowicach.

Jest to kontynuacja wspólnych działań i oczekiwań mieszkańców Krzyszkowic dotyczących poprawy komunikacyjnej na bardzo niebezpiecznym odcinku „Zakopianki”, poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu.

W trakcie spotkania Starosta Powiatu Myślenickiego Józef Tomal wraz z Burmistrzem Maciejem Ostrowskim podtrzymali stanowisko w sprawie partycypacji w kosztach związanych z poprawą bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu zaznaczając, iż głównym inwestorem przedsięwzięcia powinien pozostać zarządca drogi o wyższej kategorii tj. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W spotkaniu uczestniczył również Poseł Jarosław Szlachetka, który przekazał informację, iż trwają rozmowy na temat opracowania wielowariantowej koncepcji przebudowy przedmiotowego skrzyżowania.

Ten temat był wywołany przez Gminę Myślenice włącznie z pokazaniem wstępnej koncepcji przejazdu podziemnego podczas zebrania wiejskiego w Krzyszkowicach w kwietniu 2017 roku i uzyskał aprobatę mieszkańców, którzy opowiedzieli się jednoznacznie za tego typu rozwiązaniem.

- Bardzo cieszy, że po ubiegłorocznym zebraniu wiejskim GDDKiA zmieniła zdanie w kwestii budowy bezkolizyjnego przejazdu przez Zakopiankę. Dziękujemy mieszkańcom za determinację i poparcie pomysłu Gminy Myślenice w sprawie budowy bezpiecznego wyjazdu z Krzyszkowic mówi Maciej Ostrowski, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Wstępny pomysł bezkolizyjnego wyjazdu z Krzyszkowic Gmina Myślenice przedstawiła mieszkańcom już podczas ubiegłorocznego zebrania wejskiego. Załączamy kilka zdjęć z tamtego wydarzenia.

Zdjęcia z zebrania wiejskiego w Krzyszkowicach

Kwiecień 2017

Kwiecień 2017, Gmina Myślenice proponuje budowę tunelu pod ZakopiankąKwiecień 2017, Gmina Myślenice proponuje budowę tunelu pod ZakopiankąKwiecień 2017, Gmina Myślenice proponuje budowę tunelu pod ZakopiankąKwiecień 2017, Gmina Myślenice proponuje budowę tunelu pod ZakopiankąKwiecień 2017, Gmina Myślenice proponuje budowę tunelu pod Zakopianką