Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Informacje

wtorek, 21 listopada 2017

Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 15 listopada w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach.

Zarządzenie nakazuje przeprowadzenie inwentaryzacji metodą spisu z natury na dzień 16 listopada 2017 r. systemów energii odnawialnej (zestawy solarne) zainstalowanych w domach prywatnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice. Zespoły spisowe inwentaryzację przeprowadzą w dniach od 20 listopada do 16 grudnia 2017 roku po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z właścicielem. 

Zespoły spisowe:

1. Pole spisowe nr 1 - obejmuje instalacje systemów energii odnawialnej (zestawy solarne) w Sołectwach: Borzęta, Droginia, Chełm, Osieczany, Łęki, Polanka, Poręba, Zasań i Zawada

1. Marek Pajka - Przewodniczący
2. Adam Woźnica - Członek

2. Pole spisowe nr 2 - obejmuje instalacje systemów energii odnawialnej (zestawy solarne) w Sołectwach: Bęczarka, Bulina, Bysina, Głogoczów, Jawornik, Krzyszkowice, Jasienica, Trzemeśnia

1. Danuta Nowak - Przewodnicząca
2. Andrzej Bylica - Członek

3. Pole sposowe nr 3 - obejmuje instalacje systemów energii odnawialnej (zestawy solarne) w mieście Myślenice

1. Karolina Golonek - Przewodnicząca
2. Artur Szumiec - Członek

Treść zarządzenia o powołaniu Zespołów Spisowych