Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Kultura

piątek, 12 stycznia 2018

Ogłoszenie wyników konkursu w zakresie kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie wyników „otwartego konkursu ofert” na wspieranie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Miasta i Gminy Myślenice w 2018 roku, ogłoszonego w dniu 27 listopada 2017 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt. 2 pkt 2h5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze zmianami) oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1875 ze zmianami), Uchwały Nr 364/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 roku, w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice przyznaje następujące dotacje :

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Kwota dotacji

1.

LKS ORZEŁ Myślenice

Popularyzacja piłki nożnej na terenie Dolnego Przedmieścia w Myślenicach.

90.000

2.

Stowarzyszenie AIKIDO

Staż Aikido.

2.390

3.

LKS Olimpia

Popularyzacja piłki nożnej wśród kobiet - organizacja działalności sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Myślenice.

13.000

4.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

Nauka i doskonalenie pływania niepełnosprawnych.

4.500

5.

Klub Sportowy Delfin

Pływamy z Delfinem dla zdrowia i bezpieczeństwa.

10.000

6.

Stowarzyszenie SPORTOWNIA

Speed-Ball. Turniej kwalifikacyjny na Mistrzostwa Polski.

3.240

7.

Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki DALIN Myślenice

Siatkówka dla myślenickich dzieci i młodzieży.

110.000

8.

UKS Jedynka Myślenice

Szkolenie, przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych i turniejach sportowych w piłce ręcznej chłopców.

12.000

9.

LKS Zarabie

Szkolenie i udział w zawodach dzieci i młodzieży w dyscyplinie strzelectwo sportowe.

5.000

10.

SKS Osieczany

Działalność sportowa i rekreacyjna na terenie Osieczan.

6.000

11

LKS Jawor Jawornik

Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Jawornika.

22.000

12.

LKS Sęp Droginia

Popularyzacja piłki nożnej, organizowanie działalności sportowej.

22.000

13.

LKS Wrzosy Osieczany

Popularyzacja piłki nożnej. Organizacja działalności sportowej i rekreacyjnej na terenie wsi Osieczany.

25.000

14.

LKS Respekt

Popularyzacja piłki nożnej kobiet na terenie miasta i gminy Myślenice.

17.000

15.

LKS Dukla Bysina

Popularyzacja piłki nożnej na terenie miejscowości Bysina.

8.000

16.

MSP Aquarius

Pływamy z Aquariusem.

13.000

17.

KS Dalin Myślenice

Szkolenie i udział w zawodach i turniejach sportowych grup dzieci, młodzieży i amatorów w dyscyplinach sportowych: pika nożna i zapasy.

145.000

18.

TG Sokół Myślenice

Na sportowo w Sokole 2018.

85.000

19.

Oyama Karate

Oyama Karte w gminie Myślenice: sekcja Głogoczów.

3.000

20.

KS Iska Głogoczów

Rozój i popularyzacja sportu i kultury fizycznej oraz udział we współzawodnictwie sportowym przez piłkarzy KS Iska Głogoczów.

23.000

21.

Myślenicki Klub Petanque

Petanque – Sport dla każdego.

10.000

22.

LKS Skalnik Trzemeśnia

Popularyzacja piłki nożnej na terenie Trzemeśni i okolicznych miejscowości.

41.000

23.

LKS SOKÓŁ Borzęta

Piłka nożna w Borzęcie w 2018 r.

18.000

24.

Myślenicki Ludowy Klub Szachowy

Czas na szachy, również rodzinne.

5.000

25.

Myślenicka Akademia Talentów

Gra w szachy – jako forma aktywności umysłowej dzieci i młodzieży.

10.000

26.

TKKF UKLEJNA Myślenice

Tenis organizacja turniejów GP i Liga Tenisowa, badminton organizacja treningów i turniejów, prowadzenie gimnastyki dla seniorów.

10.000

27.

Myślenicka Akademia Karate Byakko

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie karate Kyokushin ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Myślenice.

4.000

28.

LKS Hejnał Krzyszkowice

Wspieranie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Miasta i Gminy Myślenice w 2018 r.

25.000

29.

UKS Trójka Myślenice

Z piłką przez cały rok.

4.870

30.

UKS Seido Karate

Trenujemy sztuki walki dla zdrowia i bezpieczeństwa.

3.000

31.

LKS Górki Myślenice

Propagowanie sportu w lokalnym środowisku Górnego Przedmieścia w Myślenicach.

23.000

32.

LKS Staw Polanka

Popularyzacja piłki nożnej dzieci, młodzieży, amatorów wsi Polanka.

22.000

33.

Ratownictwo Wodne o/Myślenice

Nauka i doskonalenie pływania z elementami ratownictwa wodnego.

5.000

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu