Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Organizacje Pozarządowe

piątek, 22 grudnia 2017

EKS: konkurs ofert na „Organizację działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie wsi: Droginia i Poręba w 2018 roku”

EKS.524.7.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                  Myślenice, 19.12.2017  r.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej  w Myślenicach Nr 362/XLI/2017 23 listopada 2017 roku w sprawie: Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2018”, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice: 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: 
„Organizacja działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie wsi: Droginia i Poręba w 2018 roku”

czytaj więcej