Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Organizacje Pozarządowe

piątek, 22 grudnia 2017

EKS: konkurs ofert na „Prowadzenie Reprezentacyjnego Folklorystycznego Zespołu Miasta i Gminy Myślenice Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” w roku 2018”

EKS.524.6.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                 Myślenice, 19.12.2017  r. 


 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5 ust. 4  i art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 364/XLI/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice:  

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: 
 „Prowadzenie Reprezentacyjnego Folklorystycznego Zespołu Miasta i Gminy 
Myślenice Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” w roku 2018” 


czytaj więcej