Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Ostrzeżenia

czwartek, 21 września 2017

Ostrzeżenie: przekroczenie stanów ostrzegawczych

Komunikat o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meterlogicznych.

BZK.5535.3.26.2017 Myślenice, 2017.09.21.

DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE
MIASTA I GMINY MYŚLENICE

Instytucja prognozująca: (IMGW-PIB)

OSTRZEŻENIE Nr 5

Zjawisko: przekroczenie stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 3

 

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie 
Obszar: Województwo małopolskie - zlewnia Skawy, Raby, Dunajca, Ropy 
Ważność: od 2017-09-21 12:00:00 do 2017-09-22 20:00:00
Przebieg: W związku z prognozowanymi nadal intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody na ogół w dolnej części strefy stanów wysokich. Przekroczone zostaną stany ostrzegawcze w kolejnych profilach wodowskazowych oraz stany alarmowe - w szczególności w górnych częściach zlewni karpackich dopływów Wisły oraz na mniejszych ciekach i zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa. Przekroczeniu ulegnie także stan alarmowy w profilu Jawiszowice na Wiśle.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.
Czas wydania: 2017-09-21 11:56:00
Synoptyk IMGW-PIB: Wawrzyniec Kruszewski