Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Oświata

piątek, 09 lutego 2018

EKS: ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektoraEKS.2111.1.2018                                                                                                    

  Załącznik do Zarządzenia Nr OA.0050.17.2018              
                                                                                                                              Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice 
                                                                                                                     z dnia,  09.02.2018 r.          
                                                                                                                                                                                                        
                                                            
                                           

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza konkurs na kandydata  na stanowisko  dyrektora:

  • Zespołu Placówek Oświatowych im. S. Wyspiańskiego w Borzęcie, 32-400 Borzęta 368,
  • Szkoły Podstawowej w Jaworniku, im. K. Makuszyńskiego, 32-400  Jawornik 293,
  • Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Polance, 32-400 Polanka 71,
  • Szkoły Podstawowej im. 6 Pomorskiej Dyzwizji Powietrzno-Desantowej w Trzemeśni, 32 -425 Trzemeśnia 250,
  • Przedszkola Samorządowego Nr 6 im. W. Chotomskiej w Myślenicach. 32-400 Myślenice ul. Ogrodowa 7,
  • Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Myślenicach, 32-400 Myślenice ul. K. Wielkiego 20,
  • Przedszkola Samorządowego w Trzemesni, 32-425 Trzemeśnia 306.


Czytaj dalej