Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Oświata

poniedziałek, 13 maja 2019

Międzynarodowe Sympozjum o bezpieczeństwie

Myślenicki Wydział Zamiejscowy Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach zorganizował w piątek 10 maja Międzynarodowe Sympozjum, którego tematem było bezpieczeństwo w ujęciu interdyscyplinarnym.

Jednym z prelegentów był burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka, który podczas krótkiego wykładu przedstawił działania Gminy Myślenice w sprawie poprawy bezpieczeństwa, a głównie skupił się na przeciwdziałaniu hejtowi wśród dzieci i młodzieży.

- Moim podstawowym zadaniem jest poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice, a następnie jego ustawiczne doskonalenie. W tym kompleksowym systemie, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom powinno być priorytetem – mówił w swoim wystąpieniu Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Burmistrz przedstawił na przykładzie Gminy Myślenice wyniki prowadzonej przez dr Andrzeja Kobiałkę diagnozy poczucia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym, a także dobre praktyki i wydarzenia w Gminie Myślenice, których zadaniem jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

- Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyła się debata poświęcona przeciwdziałaniu hejtowi i mowie nienawiści zorganizowana przez myślenicką Straż Miejską. Cały czas prowadzimy warsztaty dla dyrektorów i nauczycieli, ale także warsztaty i prelekcje dla dzieci i młodzieży. O nasze bezpieczeństwo mają zadbać także działania prewencyjne i kampanie społeczne, które nieustannie prowadzimy na terenie naszej gminy – dodał Jarosław Szlachetka.

Działania profilaktyczne w sferze bezpieczeństwa studentom przedstawił Tomasz Burkat, komendant myślenickiej Straży Miejskiej, a nad tematem profilaktyki zagrożeń i cyberprzestrzeni pochylił się dr Andrzej Kobiałka, na co dzień kierownik Straży Miejskiej. Innymi prelegentami byli między innymi myślenicki starosta Józef Tomal, młodszy inspektor Piotr Dara, zastępca komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach, czy też brygadier Sławomir Kaganek, komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach.

W odbywającym się w Myślenicach Międzynarodowym Sympozjum o bezpieczeństwie i szerokich działaniach w tej sferze na przykładzie swoich krajów opowiadali też zaproszeni goście między innymi z Ukrainy, Niemiec, czy Turcji.