Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

poniedziałek, 06 maja 2019

Wręczenie medali za „Zasługi Dla Obronności Kraju”

W Muzeum Niepodległości w Myślenicach odbyła się wyjątkowa uroczystość wręczenia medali rodzicom z terenu Miasta i Gminy Myślenice, których trzech lub więcej synów wzorowo pełniło służbę wojskową i tym samym zasłużyło się dla obronności Rzeczpospolitej Polskiej.

Uroczystość została zorganizowana przez Miasto i Gminę Myślenice wspólnie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Oświęcimiu. Wręczenia medali w imieniu Ministra Obrony Narodowej dokonał komendant WKU w Oświęcimiu Zbigniew Pustułka wraz z burmistrzem Jarosławem Szlachetką. Uroczystość uświetnił Chór Hura pod kierownictwem Magdaleny Starzec. Swoją prelekcję na temat Święta Flagi oraz konstytucji 3 Maja wygłosił dyrektor Muzeum Niepodległości Łukasz Malinowski.

- Cieszę się z Państwa przybycia i obecności zwłaszcza, że w tak zacnym gronie spotykamy się w dniu święta naszych narodowych barw – święta flagi Rzeczpospolitej Polskiej – mówił do Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice. – Biel na naszej fladze symbolizuje czystość i niepokalane, natomiast czerwień przelaną krew, odwagę i waleczność. Z tego miejsca chciałem podziękować Państwu za wychowanie swoich potomków, którzy zasłużyli się swoją postawą i służbą wojskową dla wzmocnienia obronności kraju.

- Medal, który dzisiaj nadajemy ma na celu okazanie wysokiego uznania wszystkim rodzicom, którzy wychowali swoje dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy. Poprzez swoją rodzicielską postawę i ukierunkowanie swoich potomków przyczynili się Państwo do wzmocnienia obronności kraju i z wielką dumą wraz z komendantem Wojskowej Komisji Uzupełnień nadajemy Wam honorowe medale – przemawiał do zaproszonych gości burmistrz Myślenic.

Złoty medal za zasługi dla obronności kraju otrzymali Helena i Stanisław Kołodziejczyk z Chełmu oraz Janina i Stanisław Łapa z Jawornika, których aż pięciu synów służyło w wojsku Rzeczpospolitej Polskiej. Pozostali rodzice żołnierzy zaproszeni na uroczystość otrzymali srebrne medale za wychowanie trójki lub czwórki żołnierzy.

ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU:

Kołodziejczyk Stanisław
Kołodziejczyk Helena
Łapa Stanisław
Łapa Janina

SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU:

Garbień Jan
Mazurek Józef
Mazurek Maria
Irzyk Teofila
Holewa Kryspin
Holewa Maria
Kozaczyk Cecylia
Baran Stefania
Ulman Anna
Tylek Wiesław
Tylek Krystyna
Kobus Kazimierz
Kobus Maria
Domanus Kazimierz
Domanus Władysława
Ćwierz Danuta
Czyż Anna
Cieślik Helena
Burkat Józef
Brytan Tadeusz
Brytan Janina
Blak Stanisław
Blak Teresa
Bednarz Kunegunda
Grzesik Ryszard
Grzesik Eleonora
Grochowiecki Józef
Grochowiecka Józefa
Grabowska Bronisława
Górnisiewicz Wanda
Kruczek Władysław
Kruczek Salomea
Orawin Anna
Niedośpiał Stanisław
Niedośpiał Maria
Pieron Bronisław
Pieron Apolonia
Żądło Czesława
Wrona Tadeusz
Wrona Julia
Zięba Henryk
Zięba Wanda
Pilch Józefa
Skałka Franciszek
Skałka Janina
Suder Władysława
Szczeciński Władysław
Podmokły Stanisław
Podmokła Władysława
Pulchny Michał
Pulchna Genowefa
Ruczka Adam
Ruczka Klementyna
Sikora Zbigniew
Sikora Krystyna
Gołąb Adam
Gołąb Ewa