Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

poniedziałek, 13 maja 2019

MAT - X Jubileuszowe Spotkanie Szachowe na Myślenickim Rynku

Na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) publikujemy uproszczoną ofertę złożoną przez Myślenicką Akademię Talentów z siedzibą w Myślenicach, ul. Zdrojowa 14 na realizację zadania publicznego pt. „X Jubileuszowe Spotkanie Szachowe na Myślenickim Rynku”. Ofertę zamieszcza się również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myślenice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. 

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi  dotyczące oferty na adres tut. Urzędu na załączonym formularzu lub drogą elektroniczną na adres: eks@myslenice.pl

Urząd Miasta i Gminy Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice

Po rozpatrzeniu uwag do oferty, niezwłocznie zostanie zawarta umowa realizacji zadania publicznego.  

Do pobrania:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
oferta – MAT Myślenice
formularz zgłoszenia uwag