Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

poniedziałek, 29 stycznia 2018

US Myślenice: 31 stycznia 2018 r. upływa termin złożenia PIT-28

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach przypomina, że podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy powinni złożyć zeznanie PIT-28 w terminie do dnia 31 stycznia 2018r. 

Zeznanie PIT-28 można wysłać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. To łatwe, szybkie i bezpieczne. Do podpisania zeznania wystarczą dane autoryzujące: NIP, PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia i kwota przychodu wynikająca z dowolnego zeznania rocznego za rok 2016. 

PIT przez internet można wysłać korzystając z interaktywnego formularza lub darmowej i wygodnej aplikacji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, dostępnych na stronie internetowej Portal Podatkowy. Dowodem złożenia zeznania w tej formie jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO, które zawiera między innymi datę przyjęcia zeznania przez system e- deklaracje.

Warto pamiętać, że rozliczając się na formularzu PIT-28 można korzystać z przysługujących ulg i odliczeń przewidzianych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zeznanie PIT-28 mamy obowiązek złożyć do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego. Jeśli zeznanie zostanie wysłane pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Urząd Skarbowy przypomina, że do końca stycznia należy złożyć również deklaracje PIT-11 w formie papierowej. Są do tego uprawnieni wyłącznie przedsiębiorcy zatrudniający do pięciu pracowników. Deklaracje PIT-11 w formie elektronicznej można składać do końca lutego.