Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

środa, 10 lipca 2019

XXII Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne Myślenice 2019

„Most Zamiast Murów -Artystyczne Przełamywanie Barier”„ODDŹWIĘK”

15  lipca  2019  w  Myślenicach  rozpoczynają  się  XXII  Międzynarodowe  Warsztaty Artystyczne dla artystów profesjonalnych oraz XIX Europejskie Warsztaty Plastyczne dla dzieci i młodzieży.

Projekt  jest  kontynuacją  dotychczasowej  działalności Towarzystwa  Przyjaciół  Francji „Ziemia Myślenicka”, realizowanego corocznie od 1997 roku. MWA służą rozwojowi profesjonalnej sztuki, szlifowaniu talentów, integracji środowisk artystycznych z całego świata. MWA to świętowanie twórczości w procesie, współobecności, różnorodności w formie, technice i spojrzeniu, choć naczelną ich ideą jest łączenie.

Międzynarodowe  Warsztaty  Artystyczne to  wieloletnie  przedsięwzięcie  integrujące artystów  profesjonalnych  z  artystami  amatorami,  młodych  adeptów  sztuki  i  lokalnej  społeczności, a także  przedstawicieli rodzimej twórczości, w tym regionalnej z twórczością artystów pochodzących z  całego  świata.  Są  przestrzenią,  w  której  spotyka  się  sztuka  dojrzała  z  pierwszymi  próbami  jej uprawiania, artysta ze swoim odbiorcą w otwartym twórczym procesie, w miejscach wystawienniczych, całej przestrzeni miasta i powiatu myślenickiego. Spotkania te przybliżają pracę artysty, jego cele i ideę, kształcąc świadomego odbiorcę sztuki, poszerzając jego wiedzę i wrażliwość rozwijają stałą potrzebę aktywnego  uczestniczenia  w  wydarzeniach  kulturalnych,  a  nierzadko  uczą  również  tolerancji  oraz szacunku dla odmienności.

Tegoroczna edycja pod nazwą „Oddźwięk” to interdyscyplinarne warsztaty dla ok. 50 dorosłych profesjonalnych  artystów  z  całego  świata  (Francja,  Ukraina,  Wielka  Brytania,  Izrael,  USA,  Rosja, Słowacja, Polska). Tytuł tej edycji jest swoistym sprawdzianem tych wszystkich spotkań, relacji oraz zmian jakich w życiu oraz na warsztatach doświadczamy. Jest również swoistym spotkaniem na ile spotkanie Drugiego wyrzeźbiło nas.

Na całą akcję składają się jej stałe komponenty:

  • Europejskie  Warsztaty  Plastyczne: warsztaty  dla  około  20-osobowej  grupy  młodzieży polskiej (powiat myślenicki), które corocznie odbywają się od 2001r.;
  • Spotkania ze Sztuką (odbywające się od 2007r):warsztaty dla 10-osobowej grupy dzieci -uczniów  szkół  myślenickich  i  powiatu  myślenickiego  a  także  Środowiskowej  Świetlicy Socjoterapeutycznej; adresowane szczególnie dla odbiorców wymagających dodatkowego i/lub specjalistycznego wsparcia, także w sferze psychologiczno-społecznej,
  • Cykl wystaw artystycznych (zbiorowych i indywidualnych) prezentujących dorobek twórczy 20 lat  spotkań  artystycznych  oraz  jej  indywidualnych  członków  (Galeria  Myślenicka,  Galeria Dzwonnica w Głogoczowie, Galeria Sztuki Współczesnej MOKiS),
  • Cykl wystaw poplenerowych, ukazujących cel, ideę i dorobek warsztatów (Francja, Polska) i inne proponowane w czasie.
  • OTWARTE DRZWI – zajęcia artystyczne (zorganizowane i indywidualne) prowadzone przez profesjonalnych  artystów-plastyków  dla  dorosłych  osób  nieprofesjonalnie  zajmujących  się sztuką.

Zapraszamy   do   odwiedzenia   nas   w   trakcie   trwania   warsztatów (15–26.07.2019r.). Jesteśmy  w Myślenicach  na  Zarabiu (Hotelik  Marina,  ul.  Zdrojowa  1),  można  przyjść, porozmawiać, przyjrzeć się pracy twórców, zrobić zdjęcia, odkryć talent... Pobierz program.

Komisarz artystyczny imprezy – artysta rzeźbiarz Jan Funek

Sponsorem generalnym tegorocznych Warsztatów jest Miasto i Gmina Myślenice. Ponadto wspierają nas finansowo  Starostwo  Powiatowe  w  Myślenicach,  Myślenicki  Ośrodek  Kultury  i  Sportu,  Towarzystwo Przyjaciół Francji „Ziemia Myślenicka”, liczni sponsorzy prywatni oraz wolontariusze TPF.

Honorowy patronat: Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka