Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Budżet Obywatelski

czwartek, 06 kwietnia 2017

Blisko milion złotych w rękach mieszkańców


Myślenice mają swój budżet obywatelski.
 

Warto więc mieć pomysł, zebrać podpisy, zgłosić projekt i namawiać  Mieszkańców do głosowania. Budżet obywatelski to „wydzielona” część budżetu miasta, o przeznaczeniu której decydują bezpośrednio mieszkańcy poprzez: zgłaszanie pomysłów, a następnie – w drodze głosowania – wyrażenia opinii społecznej w stosunku do tych propozycji, które nie tylko mają szansę, lecz nade wszystko gwarancję, na ich realizację.  Myślenice przyłączają się do grona miast, w których Mieszkańcy biorą czynny udział w realizacji swoich planów i zamierzeń. W sąsiedztwie budżet obywatelski funkcjonuje już w Niepołomicach, Skawinie, Krakowie czy Wieliczce. Myślenice jako pierwsze w powiecie zdecydowały się na tą formę współpracy w Mieszkańcami.

Materiały dotyczące Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego: regulamin, podział środków
 

Na ostatniej sesji  Rady Miejskiej Radni uchwalili regulamin budżetu obywatelskiego. Oznacza to, że już od tego roku Mieszkańcy będą mieli realny wpływ na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w poszczególnych dzielnicach miasta czy na terenach wiejskich. Zgodnie z zapowiedzią Burmistrza Macieja Ostrowskiego na pierwszą edycję budżetu zostanie przeznaczona kwota 15 złotych na Mieszkańca, co stanowi kwotę blisko 700 tysięcy złotych, która rozdysponowana będzie na miasto i tereny wiejskie. Dodatkowo tereny wiejskie będą miały swój własny budżet na zadania sołeckie a miasto dodatkowe środki na tzw. projekt ogólnomiejski w wysokości około 140 tysięcy złotych. W sumie Mieszkańcy będą mogli zadecydować na co przeznaczy się blisko milion złotych. W ramach budżetu można  realizować projekty należące do zadań własnych gminy, spełniające kryterium ogólnodostępności.  Nie mogą być to projekty komercyjne i realizowane tylko w części – np. projekt  architektoniczny.  Zadania o charakterze inwestycyjnym mogą być realizowane tylko na gruntach gminnych. 

Zgodnie z regulaminem miasto podzielone zostanie na dwa okręgi. Pierwszy z nich to: osiedle – 1000-lecia, Bergela, Dąbrowskiego, Fijałkowskiego, Jana Sobieskiego, Jordana, Kilińskiego, Klakurki, Kniaziewicza, Królowej Jadwigi, Legionów, 3 Maja, Ogrodowa, Osiedle 1000-lecia 1-34, Pardyaka, Poniatowskiego, Ppłk Jana Dunin Brzezińskiego, Sienkiewicza, Sikorskiego, Skargi, Solidarności, Średniawskiego, Tarnówka, Traugutta, Wybickiego. Drugi z okręgów obejmuje ulice: Armii Krajowej, Asnyka, Broniewskiego, Bukowa, Daszyńskiego, Długosza, Drogowców, Galla Anonima, Gałczyńskiego, Generała  Bema, Generała Maczka, Generała Okulickiego, Górna, Jagiellońska, Joselewicza, Jodłowa, Kasprowicza, Kazimierza Wielkiego, Konopnickiej, Kopernika, Kościuszki, Kraszewskiego, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Malinowa, Marszałka Piłsudskiego, Matejki, Mickiewicza, Modrzewiowa, Mostowa, Niepodległości, Orkana, Orzeszkowej, Parkowa, Partyzantów, Piastów, Przemysłowa, Przerwy-Tetmajera, Reja, Reymonta, Rynek,  Rzemieślnicza, Senatorska, Słoneczna, Słowackiego, Solskiego, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Spytka Jordana, Stefana Batorego, Stroma, Szkolna, Szpitalna, Ujejskiego, Wczasowa, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Źródlana, Zacisze, Zamkowa, Zdrojowa, Zielona, Żeromskiego, Żwirki i Wigury, Rykały, Cegielskiego, Burmistrza Marka.

Każda miejscowość na terenach wiejskich będzie dysponowała własnym budżetem, którego wysokość uzależniona będzie od liczby mieszkańców. Dwie największe  miejscowości Jawornik i Głogoczów otrzymają nie więcej niż 40 tysięcy rocznie. Reszta trafi do najmniejszych sołectw tj– Chełmu i Buliny. 

Wiosną zostanie przeprowadzona akcja informacyjna dotycząca założeń myślenickiego budżetu obywatelskiego. Odbędą się także otwarte spotkania z Mieszkańcami zarówno miasta jak i terenów wiejskich. Aby zgłosić projekt w danej dzielnicy czy miejscowości potrzebna będzie lista poparcia zawierająca min. 20 podpisów zameldowanych mieszkańców danej miejscowości czy dzielnicy, którzy ukończyli 16 lat. Zadania będą mogły być zgłaszane drogą elektroniczną oraz w formie papierowej. Lista zadań zostanie opublikowana na stronie internetowej miasta. Tuż po wakacjach odbędzie się publiczne głosowanie zaproponowanych projektów. O tym, które zadania będą realizowane w 2018 roku dowiemy się z początkiem października. Głosować może każdy zameldowany mieszkaniec danej dzielnicy/miasta, który ukończył 16 lat. Każdy będzie mógł oddać w sumie dwa głosy – jeden, na projekt realizowany w swojej dzielnicy czy miejscowości, raz jeden głos na tzw. projekt ogólnomiejski. 

Szczegóły regulaminu oraz wszelkie informacje dotyczące myślenickiego budżetu obywatelskiego można znaleźć na stronie internetowej www.myslenice.pl