Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Budżet Obywatelski

poniedziałek, 05 czerwca 2017

Już niedługo rusza nabór projektów w Budżecie Obywatelskim

Myślenice mają swój budżet obywatelski. Mieszkańcy zadecydują na co przeznaczyć blisko milion z budżetu gminy. Już w czerwcu będzie można zgłaszać projekty do pierwszej edycji budżetu obywatelskiego Gminy Myślenie. Warto więc mieć pomysł, zebrać podpisy, zgłosić projekt i namawiać Mieszkańców do głosowania.

Budżet obywatelski to „wydzielona” część budżetu miasta, o przeznaczeniu której decydują bezpośrednio mieszkańcy poprzez: zgłaszanie pomysłów, a następnie – w drodze głosowania – wyrażenia opinii społecznej w stosunku do tych propozycji, które nie tylko mają szansę, lecz nade wszystko gwarancję, na ich realizację.

W styczniu tego roku Rady Miejskiej Radni uchwalili regulamin budżetu obywatelskiego. Oznacza to, że już od tego roku Mieszkańcy będą mieli realny wpływ na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w poszczególnych dzielnicach miasta czy na terenach wiejskich. Zgodnie z zapowiedzią Burmistrza Macieja Ostrowskiego na pierwszą edycję budżetu zostanie przeznaczona kwota 15 złotych na Mieszkańca, co stanowi kwotę blisko 700 tysięcy złotych, która rozdysponowana będzie na miasto i tereny wiejskie. Dodatkowo tereny wiejskie będą miały swój własny budżet na zadania sołeckie w wysokości 200 000,00 złotych a miasto dodatkowe środki na tzw. projekt ogólnomiejski, na które gmina przeznaczy również dodatkowe 200 000,00 złotych . W sumie Mieszkańcy będą mogli zadecydować na co przeznaczą blisko milion złotych.
 

Miasto podzielone na dwie części, mieszkańcy terenów wiejskich głosować będą w swoich miejscowościach.

Każda miejscowość na terenach wiejskich będzie dysponowała własnym budżetem, którego wysokość uzależniona będzie od liczby mieszkańców. Dwie największe miejscowości Jawornik i Głogoczów otrzymają nie więcej niż 40 tysięcy rocznie. Reszta trafi do najmniejszych sołectw - Chełmu i Buliny.

Tylko pięć kroków do celu a Gmina zrealizuje Twój plan.

1 krok

Pomysł – To Ty wiesz najlepiej co chciałbyś zmienić w swoim najbliższym otoczeniu. Wymyśl projekt, który chciałbyś zrealizować - mogą to być inwestycje i inne zadania w dziedzinie kultury, rekreacji, sportu, turystyki, ekologii.

Minimalna kwota projektu wynosi 5000 zł, maksymalna kwota nie powinna przekraczać kwoty przyznanej na daną miejscowość lub okręg.

2 krok

Poparcie – znajdź osoby popierające Twój projekt. Wystarczy tylko 20 podpisów Mieszkańców, którzy ukończyli 16 lat i są zameldowani na terenie Gminy. Listę poparcia znajdziesz na www.bo.myslenice.pl lub na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta. Formularze będzie miał także Twój Radny i Sołtys.

3 krok

Wniosek – wypełniony formularz zadania prześlij na adres: Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice. Formularz znajdziesz na www.bo.myslenice.pl, Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta, u Radnego lub Sołtysa.

Pamiętaj - dodatkowo możesz zgłosić projekt ogólnomiejski.

Nie wiesz jak wypełnić wniosek – skontaktuj się z pracownikami Urzędu Miasta - Wydział Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, zadzwoń na nr 12 639 23 08 lub napisz: promocja@myslenice.pl.

4. Krok

Weryfikacja zadań – do końca sierpnia specjaliści sprawdzą czy uda się zrealizować Twój plan. Zadania i inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego:

  • nie mogą być przedsięwzięciami komercyjnymi,
  • muszą być ogólnodostępne,
  • muszą być zrealizowane na terenie stanowiącym własność gminy
  • nie mogą zakładać realizacji tylko części zadania
  • muszą się zakończyć w ciągu jednego roku budżetowego
  • nie mogą generować rocznych kosztów utrzymania powyżej 30 % wartości zadania

5. Krok

Głosowanie - pod koniec sierpnia poznasz wszystkie zaakceptowane projekty. Głosować może każdy zameldowany Mieszkaniec, który ukończył 16 lat. Głosowanie będzie możliwe przez www.bo.myslenice.pl lub osobiście w wyznaczonych punktach. Możesz oddać tylko jeden głos na zadanie zgłoszone w okręgu/miejscowości, gdzie jesteś zameldowany. Dodatkowo możesz oddać głos na jedno zadanie ogólnomiejskie. Szczegóły wkrótce.


 

Masz pytanie ..?

Odwiedź nas, zadzwoń

Wydział Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Rynek 8/9

32-400 Myślenice