Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Budżet Obywatelski

wtorek, 02 lipca 2019

Mieszkańcy Gminy Myślenice zgłosili 51 zadań do Budżetu Obywatelskiego

Etap przyjmowania zadań do trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślenice zakończony. Mieszkańcy złożyli łącznie 51 projektów, których łączna suma opiewa na kwotę prawie trzech milionów złotych. Teraz zostanie przeprowadzona weryfikacja, a we wrześniu głosowanie, gdyż do zagospodarowania w miejskiego budżetu jest tylko milion złotych. Wygrane zadania zostaną zrealizowane przez Gminę Myślenice w 2020 roku.

- Dziękuję mieszkańcom, którzy czynnie zaangażowali się w złożenie wniosku do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego w Gminie Myślenice. Zgłoszono aż dziesięć zadań ogólnomiejskich i z pewnością tutaj będzie największa rywalizacja o zwycięstwo we wrześniowym głosowaniu. Ostateczną listę projektów, które przejdą do etapu głosowania poznamy właśnie pod koniec wakacji, gdyż teraz poszczególne wydziały Urzędu Miasta i Gminy Myślenice przystąpią do zweryfikowania projektów pod względem formalnym i merytorycznym – wyjaśnia Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Oprócz dziesięciu zadań ogólnomiejskich, najwięcej zgłoszono w myślenickim okręgu nr 1, gdzie rywalizować będzie pięć projektów. Po trzy zadania są w okręgu nr 2 w Myślenicach, a także w Drogini, Głogoczowie, Porębie i Trzemeśni. Tylko jeden projekt złożyli mieszkańcy Buliny, Chełmu, Łęk i Osieczan. W pozostałych sołectwach do urzędu wpłynęły po dwa formularze z zadaniami do Budżetu Obywatelskiego.

- Poprzez elektroniczną platformę zgłoszono 40 projektów, ale trzy wnioski zostały wycofane przez autorów. Na Dziennik Podawczy trafiło natomiast kolejnych 14 zadań w wersji papierowej. Już od pierwszego dnia przystąpiliśmy do weryfikacji zadań pod względem formalnym i merytorycznym. Autorzy zadań w przypadku ewentualnych braków mogą być wzywani przez urzędników do złożenia uzupełnień złożonych wniosków. Jeśli jednak otrzymają potwierdzenie mailowe najpierw o pozytywnie rozpatrzonej weryfikacji formalnej, a następnie merytorycznej, to znaczy, że ich zadanie zostanie poddane wrześniowemu głosowaniu – tłumaczy Marek Pajka z Wydziału Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Lista zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2020