Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Budżet Obywatelski

wtorek, 26 marca 2019

Parkometry zastąpią parkingowych w centrum Myślenic

Podjęcie uchwały w sprawie zainstalowania parkometrów w centrum Myślenic oraz ustalenie Stref Płatnego Parkowania, a także przyjęcie Regulaminu Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020, to najważniejsze punkty marcowej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.

Obrady Rady Miejskiej rozpoczęły się od przedstawienia oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Myślenice za rok 2018 przez Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach, Michała Kubiaka. Komendant pokazał dobre wyniki jakie w ubiegłym roku osiągnęła Policja w Gminie Myślenice, a także odpowiedział na liczne pytania ze strony radnych i burmistrza, deklarując współpracę z myślenickim samorządem mając na względzie dobro mieszkańców.

- Dziękuje Państwu za wszelką pomoc, bo dla nas każda forma współpracy jest mile widziana. Cenimy sobie współpracę z myślenicką Strażą Miejską, burmistrzem Miasta i Gminy Myślenice oraz radnymi. Jesteśmy też otwarci na jakiekolwiek uwagi, dzięki którym skuteczność pracy policji będzie znacznie wyższa. Dla nas najważniejsze jest, aby mieszkańcy czuli się bezpieczni i nikt nie obawiał się wieczorem wyjść na miasto. Wszelkie sygnały mówiące o jakichkolwiek zagrożeniach prosimy o zgłoszenie czy to przez krajową mapę zagrożeń, poinformowanie dzielnicowego lub telefon bezpośrednio do mnie. Wyniki osiągane przez moich policjantów są bardzo dobre i jestem z nich dumny – mówił podczas sesji Michał Kubiak, Komendant Powiatowy Policji w Myślenicach.

Plan zagospodarowania przestrzennego dla Zarabia

Pierwszą z decyzji podjętych przez radnych w ramach ósmej Sesji Rady Miejskiej było uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. Zarabie część zachodnia, które zostało wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Gospodarki Przestrzennej.

- Projekt zagospodarowania przestrzennego dotyczy części Zarabia od strony Stróży. To tereny ciągnące się od stoku narciarskiego po rzekę Rabę oraz w stronę miejscowości Stróża. Co najważniejsze w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska zostały podjęte ustalenia odnośnie terenów rekreacyjnych na terenie lasów, głównie chodzi o stok narciarski. Do projektu zagospodarowania złożono 10 uwag, które zostały omówione i rozpatrzone podczas Komisji Gospodarki Przestrzennej i przegłosowane na Sesji Rady Miejskiej – mówi Elżbieta Czaplak-Mnichowska, naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej

Uchwała w sprawie Stref Płatnego Parkowania

Na terenie Myślenic uporządkowana zostanie Strefa Płatnego Parkowania, a także wprowadzone zostaną zmiany w sposobie pobierania opłat za postój pojazdów w wyznaczonych miejscach. Podjęta uchwała obliguje Gminę Myślenice do zainstalowania urządzeń inkasująco-rejestrujących, tzw. parkometrów oraz mobilnych form płatności elektronicznych za postój w Strefie Płatnego Parkowania.

- Wprowadzenie nowych zasad wyeliminuje prowizję pobieraną za obsługę Stref Płatnego Parkowania i tym samym zapewni większe wpływy do budżetu miejskiego. Wprowadzenie parkometrów zapewni nową jakość obsługi mieszkańców w tym zakresie. Realizacja tego zadania stanowi wdrożenie jednej z rekomendacji udzielonych w przeprowadzonym audycie  – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

W obrębie Strefy Płatnego Parkowania ustalono następujące opłaty: 1 zł za postój do 30 minut, 2 zł za pierwszą godzinę postoju, 2,40 zł za drugą godzinę postoju 2,80 zł za trzecią godzinę postoju, 2 zł za czwartą i kolejne godziny postoju. Możliwe jest wykupienie rocznego abonamentu mieszkańca za parkowanie samochodów przez mieszkańców ulic w kwocie 300 zł, a także abonamenty: półroczny (150 zł), kwartalny (100 zł), czy miesięczny (50 zł). Mandat za nieuiszczenie opłaty za parkowanie wynosić będzie 50 zł. Strefy Płatnego Parkowania obowiązywać będą w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 18, z wyjątkiem parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rynku, gdzie parking płatny będzie od godziny 8 do 18.

- Dotychczas około 30 procent z opłat za parkowanie trafiało do inkasentów, co rocznie stanowi kwotę ponad 200 tys. zł. Wykonanie bloczków kosztowało około 45 tys. zł, a dzięki wprowadzeniu parkometrów przez pierwsze dwa lata poniesiemy koszty dzierżawy urządzeń, obsługi oprogramowania, licencji i wynagrodzenia pracowników na kwotę około 180 tys. zł rocznie. W pierwszych latach do miejskiego budżetu wpłynie zatem około 70 tys. zł, a w kolejnych może to być co najmniej 170 tys. zł, kiedy to parkometry zostaną już własnością Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. Ostateczne kwoty będziemy znać jednak dopiero po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umów z wykonawcą – wyjaśniał Robert Pitala, obecnie sekretarz Gminy Myślenice, wcześniej pełniący obowiązku naczelnika Wydziału Mienia.

Budżet Obywatelski 2020 – 18 zł na mieszkańca

Podczas sesji uchwalono regulamin Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. W porównaniu do lat poprzednich kwota jaką Gmina Myślenice przeznaczy na każdego mieszkańca wzrośnie o 3 zł, a w sumie do dyspozycji mieszkańców będzie około milion złotych.

- Stawka 18 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca w Budżecie Obywatelskim jest najbardziej realną dla obecnego budżetu Gminy Myślenice. Będzie to zatem wzrost o 3 zł na mieszkańca w porównaniu z poprzednimi latami, a maksymalna kwota na jaką mogą liczyć jedno sołectwo to 45 tys. zł. Nie wykluczamy, że te kwoty wzrosną jeśli poprawi się stan finansowy miejskiego budżetu - tłumaczył Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

W bieżącym roku głosowanie znów będzie przeprowadzone zarówno drogą elektroniczną jak i w formie papierowych kart do głosowania. Każdy z mieszkańców będzie mógł zdecydować w jaki sposób chce oddać swój głos. Burmistrz w drodze zarządzenia w najbliższym czasie ustali także terminy składania wniosków, weryfikacji formalnej i merytorycznej oraz głosowania mieszkańców.

- Szczegółowe informacje dotyczące obrad i głosowań radnych można znaleźć w systemie myslenice.esesja.pl
- Transmisję z obrad Rady Miejskiej można znaleźć tutaj