Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Budżet Obywatelski

piątek, 06 października 2017

Sukces Budżetu Obywatelskiego, znamy oficjalne wyniki

Znamy oficjalne wyniki pierwszej edycji Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego. Ciekawe pomysły zaproponowane przez mieszkańców zmobilizowały lokalną społeczność do wzięcia udziału w głosowaniu, dzięki czemu możemy mówić o frekwencyjnym sukcesie.

- Średnio co czwarty mieszkaniec uprawniony do głosowania w Budżecie Obywatelskim wziął w nim udział, co dla nas jest wielkim sukcesem. Cieszymy się, że głosowanie i chęć realizacji swoich projektów tak zmobilizowała mieszkańców do działania. To dzięki temu więcej osób poznało mechanizmy Budżetu Obywatelskiego i możemy się spodziewać w przyszłym roku znacznie większej ilości pomysłów oraz równie wysokiej frekwencji w głosowaniu – mówił po ogłoszeniu wyników burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Maciej Ostrowski.

Gmina Myślenice jako pierwsza w powiecie wprowadziła Budżet Obywatelski. Każdy z mieszkańców, który ukończył 16 lat mógł zgłosić wniosek z 20-osobową listą poparcia na zadanie mieszczące się finansowo w kwocie przyznanej na daną miejscowość. Do końca czerwca można było zgłosić zadania, które przez okres wakacyjny były weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym, aby w drugiej połowie września mogło odbyć się głosowanie. Dziś znamy już projekty, które w ostatnim z kroków okazały się najlepsze i będą wpisane do zadań realizowanych z miejskiego budżetu w roku 2018.

Weryfikacja zadań

Pomysły mieszkańców zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego musiały mieścić się w puli środków przyznawanych na każdy okręg lub miejscowość. W obydwóch okręgach Myślenic oraz każdym z sołectw przeznaczono 15 zł na każdego mieszkańca. Przez około dwa miesiące trwała weryfikacja zadań, gdzie eksperci z kilku wydziałów Urzędu Miejskiego sprawdzali możliwość realizacji poszczególnych projektów. Zdarzyły się przypadki, w których wstępny kosztorys ekspertów opiewał na wyższą kwotę, niż przyznawana na daną miejscowość. W takich przypadkach autor projektu był informowany podczas weryfikacji, iż jego zadanie może być wykonane tylko częściowo do wykorzystania puli środków przeznaczonych na daną miejscowość. Akceptując taką kolej rzeczy zadanie pomyślnie przechodziło weryfikację. Zgłoszono w sumie 73 zadania, z których 64 pomyślnie przeszły weryfikację, a 9 zostało odrzuconych.

Głosowanie

Spośród 35 260 mieszkańców, którzy mogli wziąć udział w głosowaniu oddano w sumie 8 313 głosów. Każdy uprawniony do głosowania mógł oddać głos na zadanie ogólnomiejskie oraz na propozycję ze swojego miejsca zameldowania. Głosować można było zarówno drogą elektroniczną na specjalnej platformie do głosowania, jak również w wersji papierowej z wrzuceniem swojej karty do urny w wyznaczonych punktach na terenie całej Gminy. W sumie aż 3 377 osób zagłosowało przez internet, a 4 936 kart znalazło się w urnach.

Wszystkie głosy papierowe zostały zweryfikowane pod względem prawidłowości wypełnienia danych osobowych, miejsca zameldowania oraz oddanego głosu. W sumie oddano 307 głosów nieważnych. Za nieważne uznano sytuacje, w których jedna osoba złożyła więcej niż jedną kartę, czy zagłosowała elektronicznie i papierowo na różne projekty. Nie mogły zostać uznane głosy osób niezameldowanych w Gminie Myślenice lub tych, które nie ukończyły na dzień rozpoczęcia głosowania 16 lat. Zdarzyły się też przypadki niepełnych kart do głosowania, gdzie skserowana została tylko jedna strona karty – decyzją komisji te karty również zostały odrzucone.

Najwięcej głosów zebrała Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza, wygrywając projekt ogólnomiejski na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa dla Gminy Myślenice. Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego w postaci dwóch quadów ratowniczych, przyczepy do transportu osób poszkodowanych oraz transportu quadów.” Na projekt autorstwa Krzysztofa Druzgały zagłosowały w sumie 2734 osoby. Drugie miejsce zajął projekt Czesława Bisztygi na budowę Boiska piłkarskiego do gry Funinho na obiektach Orła Myślenice, na który oddano 2299 głosów. Kolejny w tej klasyfikacji „Myślenicki Rower Miejski” zebrał 715 głosów, a czwarte „Siłownie zewnętrzne na terenie całego miasta” zaledwie 253 głosy. Realizowane do wyczerpania puli środków na projekty ogólnomiejskie będą zatem dwa pierwsze zadania.

W okręgowych projektach Budżetu Obywatelskiego oraz na terenach wiejskich w zdecydowanej większości przypadków zwycięski projekt angażuje na swoją realizację całą pulę środków. Dwa pierwsze projekty realizowane będą w Borzęcie do wyczerpania środków z puli oraz w Głogoczowie.

Pełną listę zadań wraz z ilością głosów można znaleźć w zakładce „Wyniki” na stronie www.bo.myslenice.pl

LISTA PROJEKTÓW DO REALIZACJI:

Projekty ogólnomiejskie:
1. Poprawa bezpieczeństwa dla Gminy Myślenice. Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego w postaci dwóch quadów ratowniczych, przyczepy do transportu osób poszkodowanych oraz transportu quadów
2. Boisko piłkarskie do gry Funinho

Myślenice - Okręg 1:
Lokalne Centrum Integracji i Odpoczynku

Myślenice - Okręg 2:
Ogólnodostępne boisko do mini-piłki nożnej - zagłosuj i graj z nami cały rok

Bęczarka:
Duży namiot - fajna sprawa, z nim udana jest zabawa!

Borzęta:
1. Nagłośnienie dla Teatru "Gwiezdne Szyszki"  Borzęty
2. Wykonanie obrzeży przy alejce na cmentarzu w Borzęcie

Bysina:
Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi - budowa altany

Bulina:
Wyposażenie na spotkania kulinarne

Chełm:
Budowa ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 6 w Myślenicach - Chełm

Droginia:
Zaprojektowanie i urządzenie parku do wypoczynku z alejkami i grillowiskiem

Głogoczów:
1. Dostosowanie sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie do organizacji imprez poprzez zakup 20 składanych stołów konferencyjnych
2. Wykonanie zabezpieczenia osuwiska i regulacji cieku wodnego jako kolejny etap udrożnienia drogi gminnej nr 941 na dzielnicy Jaworzyna w Głogoczowie

Jasienica:
Zagospodarowanie terenu wokoł Amfiteatru

Jawornik:
Wykonanie głównej alejki z kostki brukowej na nowym cmentarzu w Jaworniku

Krzyszkowice:
Wykonanie chodnika w Krzyszkowicach od Plebani w lewo, przez most i dalej

Łęki:
Mini Plac Zabaw w Łękach

Osieczany: 
Wymiana części urządzeń placu zabaw dla dzieci z elementami siłowni dla dorosłych

Polanka:
Wykonanie poboczy przy drogach gminnych w Polance

Poręba:
Metamorfoza Szkoły Podstawowej w Porębie

Trzemeśnia:
Parking na zapleczu Ośrodka Zdrowia w Trzemeśni dla personelu ośrodka i pacjentów zakładu rehabilitacji

Zasań:
Odgrodzenie budynku Szkoły Podstawowej w Zasani od drogi powiatowej

Zawada:
Stroje ludowe, suknie wizytowe, czapki na potrzeby mieszkańców Zawady

Pełną listę zadań wraz z ilością głosów można znaleźć w zakładce „Wyniki” na stronie www.bo.myslenice.pl