Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Budżet Obywatelski

piątek, 28 czerwca 2019

Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślenice

Tylko do piątku 28 czerwca można zgłaszać propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok w Gminie Myślenice. Pula środków wynosi tym razem prawie 1 mln zł. Podobnie jak w ubiegłym roku, wnioski mogą dotyczyć nie tylko inwestycji w najbliższym otoczeniu, ale także tzw. „projektów miękkich”, czyli różnego rodzaju aktywności lub wydarzeń. 

Mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice już po raz trzeci mogą zaangażować się w tę inicjatywę. Propozycje do budżetu obywatelskiego będzie można składać do 28 czerwca na Dziennik Podawczy w wersji papierowej, a także za pośrednictwem platformy elektronicznej www.bo.myslenice.pl.

- Budżet obywatelski daje mieszkańcom możliwość bezpośredniego zdecydowania o części miejskich wydatków. Zachęcamy do zgłaszania jak największej ilości swoich pomysłów. Jeśli przejdą weryfikację formalną i merytoryczną, to mieszkańcy podczas wrześniowego głosowania zdecydują, które projekty Gmina Myślenice w przyszłym roku zrealizuje – tłumaczy Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Zgłaszający musi dołączyć do wniosku listę co najmniej 20 osób popierających projekt. Następnie złożone wnioski zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z wymogami zawartymi w regulaminie Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślenice. Zakwalifikowane projekty zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, które prowadzone będzie za pośrednictwem wspomnianej platformy elektronicznej oraz w formie tradycyjnej, papierowej w wyznaczonych punktach na terenie całej Gminy Myślenice.

Propozycje do budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć nie tylko zadań inwestycyjnych, ale także tzw. „projektów miękkich”, czyli przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym czy społecznym, np. organizację koncertów, zawodów sportowych, festynów itp. Muszą one obejmować działania zgodne z obowiązującym prawem oraz stanowić zadania własne gminy, możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Zlokalizowane muszą być na terenie, na którym miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Projekty muszą spełniać również warunek ogólnodostępności, czyli być dostępne dla wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice. Pozostałe wymogi, jakie muszą spełniać wnioski, można znaleźć w regulaminie Budżetu Obywatelskiego.

Przypomnijmy, że w każde sołectwo ma przeznaczone na zagospodarowanie dla swoich mieszkańców określoną pulę środków. Miasto Myślenice zostało podzielone na dwa okręgi, w których w zależności od miejsca zamieszkania można zgłosić osobne wnioski. Mieszkańcy całej gminy mogą ponadto złożyć zadanie ogólnmiejskie nie przekraczające wartości 200 tys. zł, na które będzie mógł zagłosować każdy z mieszkańców gminy niezależnie od miejsca zamieszkania.

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślenice oraz formularze wniosków można znaleźć na stronach internetowych myslenice.pl oraz bo.myslenice.pl. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, pok. nr 12 – telefon: 12 639 23 08, 12 639 23 09

Ważne informacje:

Platforma internetowa Budżetu Obywatelskiego www.bo.myslenice.pl

Formularz zgłaszania projektu w wersji papierowej
Lista poparcia wniosku
Regulamin Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego 2019