Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Budżet Obywatelski

piątek, 06 września 2019

Znamy listę zadań poddanych do głosowania w Budżecie Obywatelskim!

Wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice, którzy ukończyli 16 lat mają możliwość zdecydowania na co przeznaczony zostanie milion złotych z miejskiego budżetu w roku 2020. Głosowanie na zgłoszone przez mieszkańców zadania trwać będzie od 11 do 20 września.

-  Weryfikację formalną i merytoryczną przeszło łącznie 46 zadań i spośród nich wybierzemy w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane z miejskiego budżetu w przyszłym roku. Każdy z mieszkańców Gminy Myślenice może oddać głos na zadanie w swoim miejscu zamieszkania, a także na jedno z siedmiu zadań ogólnomiejskich. Głosowanie możliwe jest zarówno elektronicznie na stronie www.bo.myslenice.pl, jak również w tradycyjnej formie papierowej, wrzucając wypełnioną kartę do głosowania do jednej z urn umieszczonych w wyznaczonych punktach na terenie całej gminy. Zachęcam do promowania swoich projektów oraz licznego udziału w głosowaniu – tłumaczy Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Urny do głosowania umieszczone będą od 11 do 20 września między innymi w Szkołach Podstawowych we wszystkich sołectwach, a także między innymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, czy Punkcie Informacji Turystycznej MSiT. Głosowanie możliwe będzie 20 września do godziny 15:00. Pobrać karty do głosowania można na stronie www.bo.myslenice.pl, gdzie również można zagłosować elektronicznie, podając swój numer telefonu i wpisując otrzymany SMS-em kod. Jeden mieszkaniec może zagłosować tylko w jednej formie, głos elektroniczny oraz papierowy oddany przez jedną osobę uznany będzie za nieważny.

- Spośród 51 projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020, pięć zostało odrzuconych na etapie weryfikacji merytorycznej, w tym jedno z zadań zostało połączone z identycznym złożonym przez innego autora. Na etapie weryfikacji niektórych autorów wzywaliśmy do uzupełnień lub modyfikacji zadań tak, aby mieściły się w kosztach. W wielu przypadkach kosztorysy były niedoszacowane, w związku z czym wraz z akceptacją projektów autorzy otrzymywali w systemie Budżetu Obywatelskiego warunki, jakie muszą zostać spełnione w przypadku realizacji danego projektu. Wiele zadań będzie możliwe do realizacji do wyczerpania limitu środków zakładanych w kosztorysie – dodaje Marek Pajka z Wydziału Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji UMiG Myślenice.

Jak oddać głos? 

(Potrzebny będzie nr PESEL oraz telefon komórkowy)

Głosowanie elektroniczne:

1. Wejdź na stronę www.bo.myslenice.pl
2. Kliknij w środkowej części ekranu przycisk „Głosuj on-line” oraz wypełnij formularz danych osobowych
3. Zaznacz wybrane zadanie ogólnomiejskie oraz okręgowe/sołeckie
4. Potwierdź swój wybór - przepisując kod, który otrzymałeś SMSem

Głosowanie papierowe:

1. Pobierz i wydrukuj kartę do głosowania ze strony www.bo.myslenice.pl
2. Wypełnij kartę wpisując dane osobowe oraz numer lub nazwę zadania ogólnomiejskiego i/lub okręgowego wpisując miejscowość lub okręg, w którym oddajesz głos.
3. Wypełnioną i własnoręcznie podpisaną kartę wrzuć do urny w UMiG Myślenice lub jednym z wyznaczonych punktów

GŁOSOWANIE TRWA DO 20 WRZEŚNIA DO GODZINY 15:00.

- Lista wniosków poddanych do głosowania

Lista zadań wraz z opisem znajduje się na www.bo.myslenice.pl

Lista placówek, w których od 11 września znajdą się urny do głosowania:

Lp

Nazwa placówki

 1.  

Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Sala Obsługi Klienta

 1.  

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20

 1.  

Punkt Informacji Turystycznej MSIT, ul. Rynek 27

 1.  

Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach

 1.  

Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach

 1.  

Szkoła Podstawowa nr 6 w Myślenicach(Chełm)

 1.  

Szkoła Podstawowa w Bęczarce

 1.  

Szkoła Podstawowa w Borzęcie

 1.  

Szkoła Podstawowa w Bysinie

 1.  

Szkoła Podstawowa w Drogini

 1.  

Szkoła Podstawowa w Głogoczowie

 1.  

Szkoła Podstawowa w Jasienicy

 1.  

Szkoła Podstawowa w Jaworniku

 1.  

Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach

 1.  

Szkoła Podstawowa w Osieczanach

 1.  

Szkoła Podstawowa w Polance

 1.  

Szkoła Podstawowa  w Porębie

 1.  

Szkoła Podstawowa w Trzemeśni

 1.  

Szkoła Podstawowa w Zasani

 1.  

Szkoła Podstawowa w Zawadzie