Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Budżet Obywatelski

piątek, 27 września 2019

Znamy wyniki trzeciej edycji Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego!

Mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice już po raz trzeci mogli zdecydować na co przeznaczyć w kolejnym roku pieniądze z miejskiego budżetu. W głosowaniu wzięło udział ponad 22% mieszkańców, a wybranych do realizacji zostało 21 projektów.

- Dziękuję wszystkim, którzy oddali głos w Budżecie Obywatelskim Gminy Myślenice i tak licznie zaangażowali się w promocję składanych zadań w swoich miejscowościach. 21 projektów wybranych przez mieszkańców zostanie przez nas zrealizowanych w kolejnym roku budżetowym. Najbardziej ciekawie toczyła się rywalizacja w zadaniach ogólnomiejskich, gdzie aż cztery projekty do końca walczyły o zebranie jak największej ilości głosów oraz realizację. Gratulacje dla autorów wygranych projektów i już teraz zapraszam do licznego udziału w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego. Dzięki temu każdy z mieszkańców ma realny wpływ na gminne inwestycje – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Frekwencja na solidnym poziomie

W sumie mieszkańcy oddali 8423 głosów, z czego 3388 przez internet. Frekwencja wyniosła 22,74%, czyli o ponad 5 punktów procentowych więcej niż przed rokiem. Mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice mogli decydować, które zadania zostaną realizowane od 11 do 20 września oddając głos elektronicznie lub na karcie papierowej. Każdy mógł oddać głos na jedno z zadań ogólnomiejskich, a także projekt w swoim okręgu miejskim lub sołectwie. Aż 629 głosów było nieważnych, z czego 359 zostały unieważnione przez dwukrotne głosowanie (głos elektroniczny i papierowy lub złożenie dwóch kart papierowych), a pozostałe między innymi przez niepoprawne dane, osobę nieupoważnioną do głosowania lub wiek nieprzekraczający 16 lat.

Najpopularniejsze projekty

1228 głosów w zadaniach ogólnomiejskich oddano na projekt „Modernizacja szatni i tarasów w przedszkolu nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Myślenicach”, ten projekt w kwocie 115 tys. zł będzie realizowany w przyszłym roku, podobnie jak drugie w kolejności zadanie ogólnomiejskie „Zakup i modernizacja infrastruktury Sali Teatralnej Domu Katolickiego do spektakli Grupy Misterium i innych wydarzeń”, który znalazł poparcie u 1202 osób. Rywalizacja o zwycięstwo w projektach, na które głosować mogą mieszkańcy całej gminy po raz kolejny okazała się najbardziej zacięta, a najlepszym tego dowodem jest fakt, że na trzecim i czwartym miejscu znalazły się zadania, które nieznacznie przegrały rywalizację.

W miejskich okręgach zwycięskie okazały się zadania "Inwestując w Dzieci - Inwestujesz w Siebie" w Okręgu nr 1 (770 głosów) oraz „Dokończenie ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej” na stadionie Orła Myślenice w Okręgu nr 2 (850 głosów). Te dwa zadania zdecydowanie wygrały rywalizację. Ciekawa sytuacja miała miejsce także w niektórych sołectwach, gdzie rywalizujące projekty nieznacznie przechylały szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Ewenementem była sytuacja w Polance, gdzie mieszkańcy nie zaangażowali się w głosowanie, a obydwa zgłoszone projekty zyskały mniejsze poparcie w głosowaniu niż na etapie składania wniosków. Ostatecznie w głosowaniu padł remis i w efekcie zgodnie z regulaminem burmistrz przeprowadził losowanie, który projekt ma zostać zrealizowany.

Pełną rozpiskę zwycięskich projektów można znaleźć na stronie www.bo.myslenice.pl

LISTA PROJEKTÓW DO REALIZACJI - BUDŻET OBYWATELSKI 2020

                Myślenice - zadania ogólnomiejskie

1. Modernizacja szatni i tarasów w przedszkolu nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Myślenicach
2. Zakup i modernizacja infrastruktury Sali Teatralnej Domu Katolickiego do spektakli Grupy Misterium i innych wydarzeń
3.* Myślenicki Hamak Miejski - hamakownie plenerowe w parku / na placu zabaw na osiedlu / przy kortach tenisowych i skateparku / na terenie przy Domu Ludowym (do wyczerpania kwoty 35.000 zł)

                Myślenice - okręg 1
Inwestując w Dzieci - Inwestujesz w Siebie

                Myślenice - okręg 2
Dokończenie ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej

                Myślenice - gmina

                Bęczarka
Wykonanie altany o konstrukcji drewnianej wraz z wyposażeniem w stoły i ławy w pobliżu boiska

                Borzęta
Traktorek - kosiarka wraz z osprzętem do pielęgnacji boiska sportowego dla klubu Sokół Borzęta

                Bysina
Strefa czasu wolnego

                Bulina
Integracja, wypoczynek, zabawa

                Chełm
Nowa pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej nr 6 w Myślenicach - przeciw wykluczeniu cyfrowemu na Chełmie

                Droginia
Wymiana krzesełek na trybunie LKS Sęp Droginia i montaż zegara z tablicą wyników                      

                Głogoczów
Instalacja oświetlenia przy drodze powiatowej w Głogoczowie nad kościół

                Jasienica
Renowacja dachu Kapliczki św. Anny w Jasienicy

                Jawornik
Stworzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży w OSP Jawornik oraz zakup sprzętu szkoleniowego w ramach zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców

                Krzyszkowice
Wykonanie kostki brukowej na górnej i bocznej alejce cmentarza w Krzyszkowicach

                Łęki
Rewitalizacja działki gminnej nr. ew. 319 w Łękach - WITACZ wraz z elementami małej architektury

                Osieczany
Plac zabaw w Osieczanach

                Polanka
Wykonanie poboczy przy drodze gminnej w Polance

                Poręba
Wykonanie monitoringu kaplicy, Szkoły Podstawowej i Domu Strażaka jako całości w sołectwie Poręba

                Trzemeśnia
Budowa piłkochwytów na boisku treningowym LKS Skalnik Trzemeśnia

                Zasań
Oświetlenie dróg lokalnych w miejscowości Zasań

                Zawada

Plac zabaw

Wyniki głosowania znajdują się na stronie www.bo.myslenice.pl