Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

wtorek, 17 lipca 2018

EKS: Udział zawodników w III Mistrzostwach Polski w Speed-Ballu

Na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) publikujemy uproszczoną ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Sportownia z siedzibą w Porębie 27, 32-425 Trzemeśnia na realizację zadania publicznego pt. „Udział zawodników w III Mistrzostwach Polski w Speed-ballu”. 

Ofertę zamieszcza się również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myślenice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. 

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres tut. Urzędu na załączonym formularzu lub drogą elektroniczną na adres: eks@myslenice.pl

Urząd Miasta i Gminy Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice

Po rozpatrzeniu uwag do oferty, niezwłocznie zostanie zawarta umowa realizacji zadania publicznego.  

Do pobrania:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
oferta – Sportownia
formularz zgłoszenia uwag