LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Informacje

czwartek, 22 października 2020

Czy na terenie Gminy Myślenice są wody geotermalne?

Gmina Myślenice podpisała umowę z krakowskim stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. Juliana Sokołowskiego na wykonanie oceny badawczej zasobów energetycznych wód geotermalnych, wraz z możliwością ich energetycznego wykorzystania w Gminie Myślenice.

Projekt jest realizowany w związku z „Polityką Energetycznej Polski do 2040 r.” zakładającą udział w 28 procentach odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie systemowym gmin. Geotermia może być jedną z możliwości pozyskania OZE do wytwarzania energii cieplnej. Rada Miejska na ostatniej sesji zdecydowała o wykonaniu niniejszego dokumentu. Gmina Myślenice na wykonanie opracowania przeznaczy 100 tys. zł.

- Zlecone przez Gminę Myślenice opracowanie zasobów wód geotermalnych na terenie Gminy Myślenice wskaże możliwości wykorzystania ciepłej wody geotermalnej na naszym terenie, a także będzie niezbędnym dokumentem do przygotowania projektu robót geologicznych w naszej gminie. To może być kolejny krok w stronę rozwoju Gminy Myślenice, który stworze duże możliwości pozyskiwania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wody geotermalne mają właściwości lecznicze, między innymi w medycynie pourazowej oraz leczenia chorób przewlekłych, a także wykorzystuje się je do uprawiania sportu i rekreacji. Korzystając z źródeł geotermalnych istnieje też możliwość wytworzenia energii cieplnej na potrzeby ogrzewania, wentylacji, czy klimatyzacji budynków. Ewentualne możliwości wykorzystania tych źródeł wskaże opracowanie wykonane przez Stowarzyszenie Naukowo-Technicznym Polska Geotermalna Asocjacja – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Jednym z naukowców, którzy będą zajmowali się realizacją umowy z Gminą Myślenice jest dr. hab. inż. Jacek Zimny, profesor nadzwyczajny w Katedrze Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i jednocześnie członek Narodowej Rady Rozwoju działającej przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

Przeprowadzona analiza odwiertów wykonanych w Gminie Myślenice umożliwi opracowanie map występowania wód geotermalnych na badanym terenie i potencjalnych zasobów energii w nich zgromadzonych. Opracowana ocena zasobów energetycznych wód geotermalnych na terenie Gminy Myślenice jest niezbędna do przygotowania „Projektu robót geologicznych dla wykonania otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Myślenice GT-1 dla ujęcia wód geotermalnych w Gminie, dla celów energetycznych”, który stanowi podstawę ubiegania się o tzw. koncesję górniczo-eksploatacyjną u Marszałka Województwa Małopolskiego.