Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Informacje

wtorek, 22 września 2020

Druhowie OSP podpisali umowy na wsparcie finansowe

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej zdecydowano o przekazaniu blisko pół miliona złotych na wsparcie gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Myślenice. W celu realizacji planowanych działań burmistrz Jarosław Szlachetka podpisał umowy ze przedstawicielami sześciu jednostek OSP, obecnie strażacy realizują powierzone zadania.

- To kolejne środki z gminnego budżetu, które są w wielu przypadkach wkładem własnym jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do potrzebnych zakupów, czy inwestycji, służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice. Umowy na przekazanie środków finansowych na inwestycje podpisaliśmy z przedstawicielami OSP Myślenice - Śródmieście, OSP Myślenice - Górne Przedmieście, OSP Głogoczów, OSP Krzyszkowice, OSP Poręba oraz OSP Zawada. Cieszę się, że możemy wspierać druhów ochotników i jednocześnie dziękuję za pełnioną służbę. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek – mówi burmistrz Jarosław Szlachetka.

Jednostka OSP Myślenice – Śródmieście zyskała dodatkową dotację w wysokości 40 tys. zł z Województwa Małopolskiego, którą Gmina Myślenice przekazała na zakup nowego wozu strażackiego. Łączne dofinansowanie do zakupu samochodu z miejskiego budżetu wyniesie 340 tys. zł. OSP Głogoczów otrzyma 100 tys. zł na dofinansowanie budowy remizy (70 tys. zł z miejskiego budżetu oraz 30 tys. z budżetu UMWM), natomiast OSP w Krzyszkowicach zyska 30 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów i wykonanie docieplenia stropu nad piętrem budynku remizy oraz 5,2 tys. zł na dofinansowanie zakupu prądownicy i węży pożarniczych. Uchwała zawiera także środki w kwocie 5,5 tys. zł dla OSP w Porębie na dofinansowanie zakupu 2 ubrań specjalnych oraz 10 węży pożarniczych oraz 4 tys. zł dla OSP w Głogoczowie na dofinansowanie zakupu drabiny strażackiej.