Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Informacje

poniedziałek, 30 grudnia 2019

Gmina Myślenice przystąpi do programu ochrony powietrza „LIFE”

W poniedziałek 30 grudnia 2019 roku burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka wraz z przedstawicielami sześciu innych samorządów gminnych podpisał list intencyjny z marszałkiem Województwa Małopolskiego Witoldem Kozłowskim w sprawie przystąpienia do projektu LIFE, polegającego na wdrażaniu programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – „Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. W Małopolsce projekt będzie realizowany do końca 2023 roku, a jego wartość opiewa na łączną kwotę około 17 milionów euro, czyli 70 milionów złotych, z czego unijne dofinansowanie wyniesie 42 miliony złotych.

- Ochrona powietrza jest bardzo ważnym tematem dla naszego samorządu gminnego i cieszę się, że Myślenice znalazły się w grupie 62 gmin województwa małopolskiego, która będzie mogła realizować program LIFE. Ten program otwiera nowe możliwości i daje instrumenty do działania w sprawie czystego powietrza i lepszego środowiska dla mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice. W ramach programu LIFE do dyspozycji mieszkańców będzie ekodoradca, który będzie przyjmował petentów w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, podobnie jak teraz, gdyż w naszym magistracie jest zatrudniony desygnowany urzędnik, który pomaga w przyjęciu deklaracji i wypełnieniu wniosków do rządowego programu „Czyste powietrze” – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

W programie do tej pory uczestniczyło 55 małopolskich gmin, a od dziś przystąpienie zadeklarowało siedem kolejnych: Myślenice, Gromnik, Kościelisko, Krzeszowice, Stryszów, Sułkowice i Wielka Wieś. Łącznie projekt zrzesza 69 partnerów, w tym 62 małopolskie gminy.

Program LIFE został dotychczas wyróżniony przez Komisję Europejską jako dobra praktyka. Otrzymał także pozytywną ocenę Najwyższej Izby Kontroli, a jego wyniki dostrzegane są przede wszystkim w terenie. Gminy będące partnerami projektu LIFE wymieniły w latach 2016-2018 dwukrotnie więcej kotłów niż pozostałe gminy. Partnerzy LIFE z 55 gmin wymieniły 23 258 kopciuchów na ekologiczne piece, natomiast pozostałe 127 gmin wymieniło ich 10 148.

- 19 września 2018 roku rząd ogłosił program antysmogowy "Czyste Powietrze" o wartości 103 miliardy złotych. Zgodnie z nim można aplikować o dotacje i pożyczki na termomodernizację domu i wymianę pieca grzewczego. Nie ma podziału całej kwoty na województwa. Obowiązuje zasada: kto szybszy, ten lepszy. Dlatego każde rozszerzenie programu LIFE oznacza więcej przedsięwzięć w Małopolsce, związanych z ochroną powietrza - zaznaczył podczas podpisania listu intencyjnego Witold Kozłowski, marszałek Województwa Małopolskiego.

W nowym programie ochrony powietrza dla Małopolski gminy są zobowiązane do przeznaczenia co najmniej 1% wydatków budżetu na dopłaty do wymiany kotłów i instalacje odnawialnych źródeł energii u mieszkańców, a także brak dopłat do nowych kotłów na węgiel. Wprowadzone zostaną także programy osłonowe dla najuboższych poprzez dopłaty do wyższych kosztów ogrzewania, wyznaczeni zostaną wspomniani już ekodoradcy w każdej gminie, a także przeprowadzona zostanie inwentaryzacja wszystkich źródeł ciepła na obszarze gminy. Beneficjenci programu LIFE muszą także uczestniczyć w programach Stop Smog oraz Czyste Powietrze i prowadzić akcje informacyjne wraz z kontrolami interwencyjnymi Straży Miejskiej.

Więcej informacji na stronie: www.powietrze.malopolska.pl