Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Informacje

piątek, 27 marca 2020

Komunikat ws. XXIII-ciej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 30 marca

Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Myślenicach:

Uprzejmie informuję, że XXIII-cia  Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się 30 marca 2020 roku / poniedziałek/ o godzinie 14.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9.

W związku z wprowadzonym w kraju stanem epidemii, zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 obrady Rady Miejskiej w Myślenicach zostaną przeprowadzone z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności.  Jednocześnie informuję, że obrady sesji odbędą się tylko z udziałem radnych i przedstawicieli urzędu. Jedyną dostępną formą  informacji z obrad sesji dla mieszkańców i mediów będzie przekaz on-line www.myslenice.pl.

Proszę o uszanowanie podjętych decyzji.

                                                                                                                                              Przewodniczący
                                                                                                                                Rady Miejskiej w Myślenicach
                                                                                                                                              Jan  Podmokły

Porządek obrad XXIII-ciej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 30 marca 2020 roku, godz. 14.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2020 – Uchwała Nr 158/XXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2020 roku.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody / nie wyrażenia zgody / na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia zgłoszeń zadań do Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2020 r.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich.
9. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
10. Komunikaty.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie.