Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Informacje

poniedziałek, 23 marca 2020

Konsultacje projektu - Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego jednogłośnie przyjął projekt Programu ochrony powietrza dla Małopolski. Projekt jest obecnie poddany szerokim konsultacjom społecznym, jednak ze względu na pandemię koronawirusa, konsultacje odbędą się wyłącznie za pośrednictwem Internetu i poczty tradycyjnej.

- Bardzo się cieszę, że projekt Programu Ochrony Powietrza został jednogłośnie przyjęty przez zarząd województwa. Teraz czekają nas konsultacje społeczne, które potrwają do 10 kwietnia. Później - uzgodnienia z Ministerstwem Klimatu i dwa czytania projektu w Sejmiku - wyjaśnia wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Weź udział w konsultacjach!

Z treścią projektu Programu Ochrony Powietrza można zapoznać się pod adresem: https://powietrze.malopolska.pl/aktualizacja-programu-ochrony-powietrza/

Projekt Programu jest również wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Racławicka 56, pok. 253.

Opinie i uwagi do projektu można przesyłać do 10 kwietnia br. za pomocą formularza internetowego, dostępnego pod adresem: https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje

Istnieje również możliwość składania uwag w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem “Konsultacje Programu ochrony powietrza” oraz ustnie do protokołu w godzinach pracy Urzędu.

Pismo ws. konsultacji projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego