Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Informacje

wtorek, 31 grudnia 2019

Sejmik Województwa Małopolskiego zaplanował środki na budowę węzła w Jaworniku

Podczas sesji budżetowej Sejmiku Województwa Małopolska podjęto uchwałę dotyczącą wieloletniej prognozy finansowej, a jednym z jej punktów jest zaplanowanie środków w wysokości 20 milionów złotych na współfinansowanie budowy węzła drogi krajowej nr 7 z drogą wojewódzką nr 955 w miejscowości Jawornik.​

- Celem inwestycji jest bezkolizyjne połączenie DK7 z drogą wojewódzką nr 955 wraz z umożliwieniem bezkolizyjnego dojazdu do strefy przemysłowej w Jaworniku. Inwestycja wpłynie na usprawnienie komunikacji oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez likwidację relacji lewoskrętnych na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z drogą wojewódzką nr 955 w miejscowości Jawornik. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zgodnie z tym planem będzie jednym z podmiotów współfinansujących budowę bezkolizyjnego węzła – tłumaczy Robert Bylica, radny Sejmiku Wojewódzkiego reprezentujący Gminę Myślenice.

Zabezpieczenie 20 milionów złotych w budżecie Województwa Małopolskiego to kolejny krok w kierunki realizacji tej ważnej dla mieszkańców inwestycji. Jeszcze w listopadzie uchwałę w sprawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad podjęli radni Rady Miejskiej w Myślenicach na wniosek burmistrza Jarosława Szlachetki.

Według planowanych do poniesienia szacunków nakładów finansowych związanych z tą inwestycją Gmina Myślenice poniosła już koszty sporządzenia wstępnej dokumentacji w wysokości ponad 1,2 mln zł, a zgodnie z podjętą uchwałą poniesie także koszty uregulowania odszkodowań za nieruchomości, koszty wynikające z decyzji administracyjnych w zakresie pasa drogowego dróg gminnych i innych dróg publicznych docelowo gminnych, co stanowić będzie ok. 2,5 mln zł. Po stronie Gminy Myślenice będzie również wybudowanie drogi gminnej stanowiącej połączenie strefy aktywności gospodarczej z DW nr 955 w miejscowości Jawornik – szacunkowo 2,2 mln zł.

Województwo Małopolskie w budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w Jaworniku ma zainwestować nakłady w łącznej wysokości wspomnianych już 20 mln zł, natomiast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zainwestuje kwotę 47,3 mln zł.

- To ciąg dalszych dobrych wiadomości jakie napływają z Urzędu Marszałkowskiego dla mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice. 20 milionów złotych zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej na budowę bezkolizyjnego węzła w Jaworniku jest wielkim wsparciem dla tego przedsięwzięcia i kolejnym konkretnym krokiem w przód, który zrobiliśmy w kierunku realizacji inwestycji poprawiającej bezpieczeństwo mieszkańców i kierowców korzystających z Zakopianki. Szczególne podziękowania kieruję w stronę wicemarszałka Łukasza Smółki oraz naszego radnego wojewódzkiego Roberta Bylicy – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.