Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Informacje

poniedziałek, 30 grudnia 2019

Transmisja z XX-tej Sesji Rady Miejskiej

Zapraszamy na transmisję z obrad XX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach zaplanowanej na dzień 30 grudnia 2019 roku, godz. 9.00.

Transmisja od godziny 9:00 – kliknij tutaj

 

Porządek obrad XX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 30 grudnia 2019 roku, godz. 9.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XVIII-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 roku. / Propozycje zmian w budżecie radni otrzymają na sesji. /
5.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
/ Propozycje zmian w WPF radni otrzymają na sesji. /
6. P r z e r w a.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. „Myślenice Wschód”.
8. P r z e r w a.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2020.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2020.
11.  Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
12. Komunikaty.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie.