Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Informacje

poniedziałek, 27 stycznia 2020

Transmisja z XXI-ej Sesji Rady Miejskiej

Zapraszamy na transmisję z obrad XXI-ej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach zaplanowanej na dzień 27 stycznia 2019 roku, godz. 15.00.

Transmisja od godziny 15:00 – kliknij tutaj

 

Porządek obrad XXI-ej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 27 stycznia 2019 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XIX-tej i XX-tej sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na 2020 rok.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
6. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
7. Komunikaty.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie.