Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

czwartek, 22 listopada 2018

Katarzyna Burda nowym prezesem MZWiK w Myślenicach

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka podczas konferencji prasowej przedstawił nowego sternika myślenickich wodociągów. Prezesem Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach została Katarzyna Burda.

- Wczoraj zarekomendowałem Radzie Nadzorczej MZWiK panią Katarzynę Burdę na stanowisko Prezesa Zarządu i miło mi poinformować, iż w dniu 21 listopada 2018 roku Rada jednogłośnie przegłosowała przedstawioną przeze mnie kandydaturę. Nowej Pani Prezes życzę sukcesów na nowym stanowisku. Oczekują ich wszyscy mieszkańcy naszej gminy i jestem pewien, że Pani Prezes spełni pokładane w niej zaufanie  – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Podczas konferencji prasowej burmistrz wspominał też o najważniejszych wyzwaniach na początku pracy Katarzyny Burdy na stanowisku Prezesa Zarządu. Główne cele to poprawa funkcjonowania spółki gminnej, usprawnienie oczekującym mieszkańcom możliwości przyłączy do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wizerunkowa zmiana podejścia do kompleksowej obsługi mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice oraz przeanalizowanie możliwości obniżenia taryf.

- Objęcie tej funkcji jest dla mnie wielkim zaszczytem, wyzwaniem zawodowym i jednocześnie radością. Cieszę się, że będę miała bezpośredni wpływ na rzeczy ważne dla mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice. W pracy prezesa chcę wykorzystać swoje dotychczasowe doświadczenie, gdyż od 15 lat pracuje w branży związanej z gospodarką wodną – mówi Katarzyna Burda, nowa Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach.

- Najważniejsze cele do realizacji w mojej pracy to utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym istniejącej infrastruktury. Pozwoli to utrzymać wielkość sprzedaży wody oraz zagwarantuje bezpieczeństwo dostaw wody dla mieszkańców. Chcę zadbać o rozwój spółki poprzez optymalizację  procesu uzdatniania i dystrybucji wody, a także budowanie świadomości potrzeb innowacyjnych. Istotny jest także dobry wizerunek spółki, proste zasady i procedury oraz doświadczony i profesjonalny zespół sprawnie realizujący potrzeby i oczekiwania mieszkańców gminy. 

- Wdrożenie wymienionych zasad pozwoli na skuteczniejsze zarządzanie finansami spółki, co w efekcie wpłynie na jakość i poziom kosztów wody i ścieków. To cele strategiczne i długofalowe, a w najbliższym czasie skupię się głównie nad tematami najpilniejszymi m.in. realizacją nowych przyłączy do sieci wodociągowych. Widzę potrzebę wprowadzenia zmian zarządzania w tym obszarze, aby szybciej i sprawniej realizować potrzeby mieszkańców.

- W najbliższym czasie konieczna będzie pilna analiza wniosku byłego Prezesa Andrzej Urbańskiego w sprawie ustalenia nowych taryf za wodę i ścieki, aby sprawdzić jaki będzie on miał wpływ na koszty wody i ścieków dla mieszkańców – wyjaśnia Katarzyna Burda.

Katarzyna Burda, Prezes Zarządu MZWiK sp. z o.o. w Myślenicach – od początku swojej kariery, czyli od 2004 roku, związana zawodowo z gospodarką wodną. Rozpoczęła pracę jako podinspektor, a następnie inspektor w Wydziale Inwestycji w Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa. Od roku 2012 związana z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie. Początkowo na stanowisku Główny Specjalista ds. Gospodarki Wodnej, a następnie Kierownik Zarządu Zlewni Raby oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. Jest absolwentką Politechniki Krakowskiej  w Krakowie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu szacowania i zarządzania nieruchomościami.

W trakcie niemal piętnastoletniej pracy zawodowej nabyła i ugruntowała wiedzę oraz doświadczenie w obszarach: prawa wodnego, prawa ochrony środowiska  oraz  zarządzania firmą,  współpracy pomiędzy instytucjami publicznych,  procesów przygotowania i udzielania zamówień publicznych. Posiada również praktyczne umiejętności w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, organizacji procesu technicznego, negocjacji oraz rozwiązywania sporów gospodarczych. Współuczestniczyła  także w efektywnym pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich oraz innych źródeł  uzyskując niezbędną kwalifikację do pełnienia funkcji  pełnomocnika ds. realizacji projektu.

video: Piotr Jagniewski (Gazeta Myślenicka)