Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Kultura

piątek, 14 czerwca 2019

Burmistrz wręczył laury w konkursach recytatorskim, tanecznym i muzycznym

W czwartek 12 czerwca w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu odbyła się gala wręczenia nagród dla laureatów Miejsko-Gminnego Konkursu Recytatorskiego dla Szkół Podstawowych i Klas Gimnazjalnych o Myślenicki Laur Recytacji, a także XVI Miejsko-gminnego Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych. Obydwa konkursy odbywały się pod honorowym patronatem burmistrza Jarosława Szlachetki przy wsparciu Miasta i Gminy Myślenice.

- Serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym oraz wyróżnionym zarówno w konkursie o Myślenicki Laur Recytacji jak również w Miejsko-Gminnym Przeglądzie Dorobku Artystycznego. Z tego co się dowiedziałem łącznie z eliminacjami we wszystkich przesłuchaniach wzięło udział około tysiąc uczniów. Tym bardziej cenne jest więc każde wyróżnienie, mając na uwadze, że konkurencja o zdobycie tego miejsca była bardzo duża. Dziękuję dyrekcji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu za sprawne przeprowadzenie tych konkursów, a przede wszystkim pani Justynie Gawędzie za osobistą opiekę i dbałość o rozwój naszych lokalnych talentów  – mówił podczas wręczania nagród Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Miejsko - Gminny Konkurs Recytatorski dla Szkół Podstawowych i Klas Gimnazjalnych o Myślenicki Laur Recytacji

Przesłuchania finałowe Miejsko - Gminnego Konkursu Recytatorskiego dla Szkół Podstawowych i Klas Gimnazjalnych o Myślenicki Laur Recytacji odbyły się w dniach 25 oraz 26 kwietnia 2019 r. w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu. Do ostatniego etapu konkursu zakwalifikowanych zostało 82 uczniów ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice.

Szkoła Podstawowa klasy I-III

Uczniów z klas I-III szkoły podstawowej oceniała komisja w składzie: Kamila Bestry, Piotr Janiszewski, Przemysław Kowalski. Po wysłuchaniu 10 uczestników w kategorii „Wywiedzione ze słowa” oraz 25 uczestników w kategorii „Turniej recytatorski” postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

GRAND PRIX  Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Magdalena Obajtek - Szkoła Podstawowa nr 4 im. św. Jadwigi Królowej w Myślenicach

Kategoria: Wywiedzione ze słowa

I nagroda
Milena Kopta - Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Krzyszkowicach

II nagroda
Maria Nieć - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach

III nagroda
Karol Pawlikowski - Szkoła Podstawowa nr 4 im. św. Jadwigi Królowej w Myślenicach

Wyróżnienie
Kornelia Burtan - Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Krzyszkowicach

Kategoria: Turniej recytatorski

I nagroda
Alicja Mardaus - Szkoła Podstawowa im. Jana Dunin-Brzezińskiego w Drogini

II nagroda
Michalina Dymek - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach

III nagroda
Wiktoria Skolarus - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach
Marcin Ślusarczyk - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Banachiewicza w Porębie

Wyróżnienia:
Weronika Nidekker - Szkoła Podstawowa nr 4 im. św. Jadwigi Królowej w Myślenicach
Gabriela Bajer - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Banachiewicza w Porębie
Zofia Baliga - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Neo Montessori School w Myślenicach
Aleksandra Ćwierz - Zespołu Placówek Oświatowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Borzęcie

Szkoła Podstawowa klasy IV-VI

Uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej oceniała komisja w składzie: Monika Pawlicka, Dariusz Pieróg, Szymon Majchrzak. Po wysłuchaniu 13 uczestników w kategorii „Wywiedzione ze słowa” oraz 15 uczestników w kategorii „Turniej recytatorski” postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

GRAND PRIX Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zofia Kowalska - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach

Kategoria: Wywiedzione ze słowa

I nagroda
Zofia Skałka - Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Trzemeśni

II nagroda
Tomasz Ćwierz - Zespołu Placówek Oświatowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Borzęcie

III nagroda
Nadia Budzińska - Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce

Wyróżnienia:
Mikołaj Górka - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach
Jakub Silezin - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworniku

Kategoria: Turniej recytatorski

I nagroda
Jakub Maj - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach

II nagroda
Krzysztof Pitala - Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Trzemeśni

III nagroda
Aleksandra Godlewska - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach

Wyróżnienia:
Piotr Kudrzycki - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polance
Noemi Rymarczyk - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach

Szkoła Podstawowa klasy VII, VIII, III gimnazjalne

Uczniów z klas VII, VIII, III gimnazjalnych oceniała komisja w składzie:  Kamila Bestry, Karolina Mucha, Michał Iwaszkiewicz. Po wysłuchaniu 13 uczestników w kategorii „Wywiedzione ze słowa” oraz 6 uczestników w kategorii „Turniej recytatorski”, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

GRAND PRIX Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Ewa Wróblewska - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach

Kategoria: Wywiedzione ze słowa

I nagroda
Berenika Kowalska - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach

II nagroda
Bartosz Koprowski - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach
Aleksander Grzybek - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach

Wyróżnienie:
Karolina Janik - Szkoła Podstawowa w Zawadzie

Kategoria: Turniej recytatorski
Wyróżnienia:
Julia Leńczowska-Kościelniak - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach
Agnieszka Szymoniak - Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Trzemeśni

XVI Miejsko-Gminny Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych - Myślenice 2019 r.

23 maja 2019 r. w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu odbyły się przesłuchania XVI Miejsko-gminnego Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice. Do przeglądu zgłoszono 4 duety, 9 zespołów muzycznych i tanecznych oraz 20 solistów ze szkół podstawowych z naszej gminy. W sumie na deskach Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu wystąpiło ok 120 młodych artystów.

Jury w składzie: Magdalena Starzec - muzyk, dyrygent, Klaudia Dzieża - skrzypaczka z Opery Krakowskiej, Karolina Moskal - tancerka i choreograf ze „Studia R” w Sułkowicach po obejrzeniu wszystkich występów postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria muzyka – zespoły i duety

nagroda I
Izabela Bałucka i Dominika Węgrecka
Szkoła Podstawowa im. Obrońców Warszawy w Osieczanach
opiekun: Agata Kluska

nagroda II - nie przyznano

nagroda III
Duet: Melanie Pieczara, Zuzanna Szewczyk
Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Jaworniku
opiekun: Anna Kowalska

Kategoria muzyka – soliści

nagroda I
Aneta Domarecka
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach
opiekun: Małgorzata Miętka

nagroda II
Agnieszka Cegielska
Szkoła Podstawowa nr 4 im. św. Jadwigi Królowej w Myślenicach
opiekun: Beata Jaworska

Karolina Łokcik
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce
opiekun: Teresa Hodurek

nagroda III
Norbert Stawowy
Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Krzyszkowicach
opiekun: Kinga Stawowy

Klaudia Gorączko
Szkoła Podstawowanr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach
opiekun: Kinga Stawowy

Wyróżnienia:
Amelia Sadowska
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce
opiekun: Teresa Hodurek

Patrycja Irzyk
Szkoła Podstawowa nr 4 im. św. Jadwigi Królowej w Myślenicach
opiekun: Kinga Stawowy

Małgorzata Paździor
Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Myślenicach
opiekun: Anna Jania-Kuczalska

Karolina Ożóg
Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Krzyszkowicach
opiekun: Andrzej Moskal

Klaudia Wójcik
Szkoła Podstawowa im. Jana Dunin-Brzezińskiego w Drogini
opiekun: Beata Jaworska

Kategoria taniec

nagroda I
Diamond Kids
Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Krzyszkowicach
opiekun: Marzena Suder

nagroda II
Black&White Mini
Szkoła Podstawowa w Zawadzie
opiekun: Małgorzata Madej Magiera

nagroda II
Klaudia Wójcik
Szkoła Podstawowa im. Jana Dunin-Brzezińskiego w Drogini
opiekun: Monika Wójcik
nagroda III -nie przyznano

Wyróżnienia:
Koło Taneczne „Tancereczki”
Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Krzyszkowicach
opiekun: Bożena Rusek

Power Girls
Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
opiekun: Marzena Suder, Natalia Starzec