Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Kultura

wtorek, 12 listopada 2019

Obchody Święta Niepodległości w Osieczanach

11 listopada na kopcu Józefa Piłsudskiego w Osieczanach odbyły się lokalne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Społeczność Sołectwa Osieczany jak i mieszkańcy gminy Myślenice gromadzą się co roku w tym miejscu aby wspomnieć postać Marszałka oraz tych którzy przyczynili do wzniesienia wspomnianego nasypu.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu gminy Myślenice na czele z burmistrzem Jarosławem Szlachetką, przedstawiciele Powiatu Myślenickiego, sołtys i Rada Sołecka Osieczan, strażacy oraz poczty sztandarowe. W obchodach wzięli udział także przedstawiciele towarzystwa Moto Sport Myślenice i Polskiego Towarzystwa Historycznego, którzy już od kilku lat organizują rajd zabytkowymi samochodami odwiedzając, 11 listopada miejsca szczególnie związane z historią naszego kraju. Oprawę muzyczną przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Osieczanach oraz chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Apasjonata”.

Czcimy dzisiaj naszą Niepodległość, o którą nasi przodkowie modlili się i o nią walczyli, zarówno orężem jak i piórem ale również pracą, a przewodziło im hasło: Bóg, Honor, Ojczyzna. Walczono między innymi pod rozkazami Marszałka Józefa Piłsudskiego ale i Rotmistrza Jana Dunina Brzezińskiego, dziedzica Osieczan ale i również burmistrza Myślenic. Wybitnego żołnierza, ale i dobrego gospodarza, który nie zawahał się oddać swojego życia za Ojczyznę. Pamiętajmy o bohaterach, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o to, abyśmy my dzisiaj w wolnej, niepodległej i suwerennej Polsce mogli świętować ten dzisiejszy radosny dzień – mówił podczas uroczystości Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic

Historia osieczańskiego kopca:

W 1936 roku własnymi siłami, mieszkańcy Osieczan, zaczęli sypać kopiec pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Działające we wsi Koło Młodzieży pod przewodnictwem Stefanii Batko postanowiło (jak napisał w protokole kierownik szkoły Józef Rams) „usypać kopiec, aby był świadkiem, że serca młodzieży i jej siły nie zmarnują się”. Pomysłodawcami byli bracia Marian, Mieczysław i Jacenty Batko. Zgodę na usypanie kopca na działce własności Michała i Tekli Batków wyraziła Mama pomysłodawców,Tekla Batko. W rok po śmierci Marszałka rozpoczęto prace, którymi kierował Marian i Mieczysław Batko - akademicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wzorem dla nich były krakowskie kopce Tadeusza Kościuszki i Niepodległości, później przemianowany na kopiec Józefa Piłsudskiego. Młodzi mieszkańcy Osieczan do działania poderwali lokalną społeczność.  Prace trwały trzy lata, i zostały przerwane wybuchem II wojny w 1939 roku. Zamierzenia pomysłodawców doprowadzono do końca na przełomie XX i XXI wieku. Kopiec uporządkowano, wykonano wejście, maszt, głaz oraz tablicę informacyjną . Mówiąc o kopcu nie sposób pominąć postaci Stanisława Gubały, społecznego kustosza kopca, wielkiego pasjonata i lokalnego działacza, który jako spadkobierca tradycji, dokończył dzieła zgodnie z wizją budowniczych. Kopiec przechodził różne koleje losu, zawsze jednak był obiektem dumy i wyrazem hołdu dla Marszałka. W maju bieżącego roku Pan Marian Frosztęga na którego działce znajduje się kopiec, postanowił przekazać ją gminie. Ten wspaniały gest pozwoli na efektywniejszą dbałość o lokalny zabytek i jednocześnie na jego większą promocję.