Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Kultura

poniedziałek, 28 października 2019

Świetlica Wiejska w Bęczarce ma już 50 lat!

W sobotę 26 października w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęczarce odbył się złoty jubileusz Świetlicy Wiejskiej w Bęczarce - filii Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

- Nasza świetlica przez już od pół wieku umożliwiała wielu osobom rozwój osobisty, konsolidowała środowisko i kultywowała lokalne tradycje. Stała się kuźnią talentów artystycznych oraz miejscem spotkań dla mieszkańców oraz gości – mówi Małgorzata Szafraniec, kierownik Świetlicy Wiejskiej w Bęczarce.

W trakcie uroczystości na scenie zaprezentowali się wychowankowie świetlicy - dzieci, młodzież, sopranistki, Orkiestra Dęta Bęczarka - Krzywaczka oraz grupa seniorów, w której występuje założyciel placówki - pan Mieczysław Pulchny. Historię trwania świetlicy od 1969 roku przybliżyła projekcja filmu, który ukazał dzieje tej placówki aż do chwili obecnej.

Podczas jubileuszu uhonorowano okolicznościowymi upominkami osoby, które są szczególnie związane z funkcjonowaniem Świetlicy Wiejskiej w Bęczarce. Symboliczne upominki wręczali burmistrz Jarosław Szlachetka, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Podmokły, dyrektor Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu Piotr Szewczyk, a także kierownik świetlicy Małgorzata Szafraniec.

- W imieniu władz samorządowych Miasta i Gminy Myślenice serdecznie gratuluję przypadającego w tym roku jubileuszu 50-lecia funkcjonowania Świetlicy Wiejskiej w Bęczarce. Takie placówki mają wielki wkład w edukację i wychowywanie kolejnych pokoleń, a także propagowanie i kultywowanie tradycji. Daje też możliwość aktywizacji zawodowej rodzicom młodych mieszkańców Bęczarki. Życzę wszelkiej pomyślności na kolejne lata, kierując wyrazy podziwu dla ważnej działalności edukacyjnej i wychowawczej – dodał Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.