Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Kultura

wtorek, 07 stycznia 2020

V konkurs na gadkę: Co u nas straszyło we wsi?

Zapraszamy do udziału w konkursie, który polega na przesłaniu pracy konkursowej w formie nagrania filmowego w postaci gwarowego niewierszowanego, oryginalnego - wcześniej nieprezentowanego monologu.

Organizatorem Konkursu na gadkę jest Uniwersytet Jagielloński z siedzibą w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków – Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współpracy z Sekcją Dialektologii i Socjolingwistyki Koła Naukowego Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia.

Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Miesiąca Języka Ojczystego.

W imieniu niepełnoletnich Uczestników konkursu zgłoszenia powinien dokonać rodzic, opiekun prawny, upoważniony przez rodziców lub opiekuna prawnego, pracownik szkoły, np. nauczyciel. Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną (adres e-mail: miesiąc.jezyka.ojczystego@uj.edu.pl) do 17 lutego 2020 roku. W temacie e-maila ze zgłoszeniem prosimy umieścić tekst „Konkurs na gadkę” oraz imię i nazwisko uczestnika (uczestników). Zgłoszenie powinno zawierać pracę konkursową (bądź link do jej pobrania np. przez WeTransfer – instrukcje do przesłania są na stronie mjo.uj.edu.pl w zakładce „konkursy”) oraz wypełniony przez Opiekuna bądź pełnoletniego Uczestnika formularz zgłoszeniowy (załącznik 1). Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone przez Organizatorów e-mailem zwrotnym do 17 lutego 2020 roku. Jedna praca konkursowa może być wykonana przez nie więcej niż jednego Uczestnika (nie brana jest tu pod uwagę osoba, która napisała tekst gadki, jeśli jest to ktoś inny niż Uczestnik).

Udział w konkursie jest bezpłatny.

REGULAMIN + FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

WETRANSFER INSTRUKACJA

PLAKAT