Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

poniedziałek, 15 kwietnia 2019

dr Łukasz Malinowski p.o. dyrektora Muzeum Niepodległości

W samo południe w Muzeum Niepodległości w Myślenicach odbył się briefing prasowy dot. wyboru osoby pełniącej obowiązki dyrektora wspomnianej placówki. W spotkaniu z myślenickimi mediami wziął udział burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka wraz z nowym dyrektorem tego obiektu.

- Podjąłem decyzję, że stanowisko dyrektora Muzeum Niepodległości w Myślenicach powierzę Panu Doktorowi Łukaszowi Malinowskiemu. Na ten czas jako Miasto i Gmina Myślenice chcielibyśmy dokończyć przede wszystkim realizację inwestycji, która jest związana z wyposażeniem budynku. Zarządzenie powołujące dyrektora obowiązuje do kwietnia przyszłego roku. Następnie zgodnie z ustawą zostanie powołana komisja konkursowa do wyłonienia dyrektora Muzeum Niepodległości – mówił w czasie briefingu burmistrz Jarosław Szlachetka.   

Nowy dyrektor jest z wykształcenia doktorem nauk humanistycznych UJ (historia). W latach 2007-2010 był doktorantem na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował za granicą na Uniwersytecie w Oslo. Aktualnie Wykładowca w Wyższej Szkole Europejskiej im. J. Tischnera. Współpracuje z magazynami Focus Historia, Wiedza i Życie, wSieci Historii oraz portalem historia.wp.pl. W latach 2011-2012 redaktor zewnętrzny w wydawnictwie Bezdroża. Współpracował też z Muzeum im. Książąt Czartoryskich w latach 2009 – 2010. Autor powieści, opowiadań, książek dla dzieci, książek i artykułów naukowych oraz publikacji popularnonaukowych.

- Jako pełniący obowiązki dyrektora chciałbym oprzeć działalność instytucji na dwóch filarach: edukacji i popularyzacji historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem naszego regionu. Najpilniejszym wyzwaniem będzie dokończenie prac związanych z wyposażeniem muzeum, zarówno jeśli chodzi o zawartość techniczną, jak i intelektualną. W ciągu najbliższych miesięcy postaram się zdynamizować działalność muzeum i wzbogacić je o nowe atrakcje. Już teraz zapraszam na cykl prelekcji „spotkania z historią”, z udziałem naukowców i pisarzy, którzy poszerzą naszą wiedzę o historii. W dalszym ciągu będziemy rozwijać bogatą ofertę lekcji muzealnych. Wspólnie z zespołem stawiamy sobie za cel, aby muzeum stało się ważnym ośrodkiem kultury i nauki w naszym regionie
– skomentował dr Łukasz Malinowski, p.o. dyrektora Muzeum Niepodległości w Myślenicach.