Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Ochrona powietrza - edukacja

wtorek, 13 sierpnia 2019

Gmina Myślenice przyłącza się do walki o czyste powietrze

W poniedziałek 12 sierpnia w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa porozumienia z Gminą Myślenice, na mocy której beneficjenci programu "Czyste Powietrze" wszelkich informacji, składania wniosków oraz późniejsze jego korekty i uzupełnienia będą mogli składać bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach.

Umowa została podpisana przez burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetkę oraz Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, który reprezentowała zastępczyni Prezesa Zarządu Anna Biederman-Zaręba oraz dyrektor ds. Dotacji i Pożyczek Robert Bażela.

- Na mocy podpisanego porozumienia oraz umowy nasza Gmina została włączone w proces weryfikacji i przyjmowania wniosków w ramach rządowego programu „Czyste powietrze” - informuje Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice. - Urzędnik gminny będzie pomagał w wypełnianiu wniosków. Docelowo przejmie on również bieżący kontakt z beneficjentami, którzy mogliby składać korekty i uzupełnienia. Ostatecznie umowa z beneficjentami programu stanie się wiążąca po decyzji Zarządu WFOŚiGW, który będzie wypłacał beneficjentom dofinansowania - wyjaśnia gospodarz Myślenic.

Zadbaj o swój kawałek nieba

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł. Dofinansowanie można otrzymać w formie pożyczki lub dotacji.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:
- wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
- docieplenie przegród budynku,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Delegowanym urzędnikiem myślenickiego magistratu do współpracy z beneficjentami programu "Czyste Powietrze" jest Wojciech Blak - Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Wydział Mienia, pok. nr 23, ul. Rynek 8/9, Myślenice. 

Warunki dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze" można znaleźć na stronie www.wfos.krakow.pl 

Ogłoszenie WFOŚiGW o zmianie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza, że 29 lipca 2019r. ulegnie zmianie program priorytetowy Czyste Powietrze, a także w konsekwencji wzór formularza wniosku o dofinansowanie i inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą Programu.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie powyższej zmiany, rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.

Kluczowe zmiany opublikowano na stronie www.wfos.krakow.pl