Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Ochrona powietrza - edukacja

czwartek, 01 sierpnia 2019

Program wymiany pieców – Gmina Myślenice na liście rezerwowej

Informacja dla osób składających deklarację chęci udziału w projekcie dotyczącym zmiany sposobu ogrzewania budynku i termomodernizacji w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego do którego Gmina Myślenice prowadziła nabór w terminie od 27 września 2018 r. do 5 października 2018 r.

W związku z otrzymaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,  dotyczącą złożonego przez Gminę Myślenice wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice – etap II” złożonego do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji –SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do którego Gmina Myślenice prowadziła nabór w terminie od 27 września 2018 r. do 5 października 2018 r. informujemy, iż wniosek został oceniony pozytywnie i umieszczony na liście rezerwowej.

Program „Czyste Powietrze” szansą na dofinansowanie

Aktualnie, każdy zainteresowany wymianą starego kotła węglowego na kocioł gazowy, kocioł na biomasę, pompę ciepła, system ogrzewania elektrycznego, czy też dociepleniem budynku, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej może złożyć wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Funduszu www.wfos.krakow.pl w zakładce „Czyste Powietrze”.