Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

poniedziałek, 21 października 2019

Oficjalne przekazanie i poświęcenie nowego wozu OSP Zawada

W sobotę druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie uroczyście świętowali przywitanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego w swojej jednostce. W ramach uroczystości odbyło się poświęcenie oraz oficjalne przekazanie nowego wozu bojowego strażakom.

- W myśl strażackiej dewizy – „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” - niech ten nowy samochód służy społeczności Zawady i okolic w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Zakup średniego wozu strażackiego dla OSP Zawada nie byłby możliwy bez dotacji ze środków zewnętrznych – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego MSWiA oraz wsparcia Gminy Myślenice, Powiatu Myślenickiego i innych – mówi burmistrz Jarosław Szlachetka.

Gmina Myślenice zainwestowała ze swojego budżetu największą część środków, bowiem na zakup samochodu przeznaczono 345 tys. zł. Z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozyskano 100 tys. zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pozyskano 200 tys. zł,  dotacja z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wyniosła 100 tys. zł, natomiast pozostałe środki to dofinansowanie z budżetu Powiatu Myślenickiego w kwocie 10 tys. zł oraz 5 tys. zł z innych środków. OSP Zawada z własnych środków poniosła koszty w wysokości 36 628 zł.

Całkowity koszt średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 marki VOLVO FLD3C wyniósł 791 628 zł.

Sobotnia uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Zawadzie, po której druhowie wraz z zaproszonymi gośćmi przemaszerowali do Domu Strażaka w Zawadzie, gdzie odbył się uroczysty apel wraz z poświęceniem oraz oficjalnym przekazaniem nowego samochodu.