Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Organizacje Pozarządowe

wtorek, 10 marca 2020

Nabór kandydatek na członkinie Zespołu ds. Kobiet przy Burmistrzu Miasta i Gminy Myślenice

Na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia nr 41/2020 z dnia 6 marca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice ws. utworzenia Zespołu Do Spraw Kobiet oraz określenia trybu powoływania jej członkiń Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza nabór kandydatek na członkinie Zespołu Do Spraw Kobiet przy Burmistrzu Miasta i Gminy Myślenice.

Warunki formalne jakie muszą spełnić kandydatki:

1. Kandydatki muszą być mieszkankami Miasta i Gminy Myślenice

2. Kandydatki w dniu składania zgłoszenia do Zespołu muszą mieć ukończone 18 lat

3. Kandydatura musi być poparta 2 rekomendacjami, poświadczającymi zaangażowanie w sprawy społeczne, wystawionymi przez:
- organizacje pozarządowe, instytucje lub
- grupy co najmniej 10 osób fizycznych

4. Jedna organizacja pozarządowa, instytucja lub dziesięcioosobowa grupa osób fizycznych może rekomendować maksymalnie 2 kandydatki

5. Rekomendacje muszą być załączone do zgłoszenia Wypełnione i podpisane zgłoszenie wraz z rekomendacjami należy złożyć:
• osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 (Dziennik Podawczy) lub
• w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego pocztą elektroniczną na adres: info@myslenice.pl lub
• pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, 32-400 Myślenice, Rynek 8/9,
• w przypadku posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego, za pośrednictwem portalu ePUAP z dopiskiem: „Dotyczy nabór kandydatek na członkinie Zespołu do spraw Kobiet w terminie do dnia 31 marca 2020 roku /data wpływu/.

Zgłoszenie kandydatki na członkinię Zespołu ds. Kobiet

Zespół ds. Kobiet - Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Nr 41/2020