Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Ostrzeżenia

środa, 06 listopada 2019

Inwentaryzacja zestawów solarnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice nr 275/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach w dniach od 8 listopada do 4 grudnia 2019 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości zespoły spisowe przeprowadzą inwentaryzację metodą spisu z natury instalacji systemów energii odnawialnej (zestawy solarne) w miejscowościach Gminy Myślenice.

Zespoły Spisowe:

Pole spisowe Nr 1 – obejmuje środki transportu będące na stanie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz instalacje systemów energii odnawialnej (zestawy solarne) w sołectwach: Borzęta, Droginia, Chełm, Osieczany, Łęki, Polanka, Poręba, Zasań i Zawada.

1)            Mariusz Węgrzyn – Przewodniczący
2)            Adam Woźnica -   Członek

Pole spisowe Nr 2 – obejmuje instalacje systemów energii odnawialnej (zestawy solarne) w sołectwach: Bęczarka, Bulina, Bysina, Głogoczów, Jawornik, Krzyszkowice, Jasienica, Trzemeśnia.

1)            Danuta Nowak – Przewodnicząca
2)            Andrzej Bylica – Członek

Pole spisowe Nr 3 – obejmuje instalacje systemów energii odnawialnej (zestawy solarne) w mieście Myślenice.

1)            Marcin Mleczek – Przewodniczący
2)            Dawid Chorabik - Członek

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice nr 275/2019 z dnia 31 października 2019 roku