Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Ostrzeżenia

piątek, 03 stycznia 2020

Ostrzeżenie: wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie Polski

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myślenicach informuje o wystąpieniu w dniu 31 grudnia 2019 r. wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwie, w którym utrzymywano 12089 indyków, zlokalizowanym w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim, na terenie województwa lubelskiego.

Ponadto, w dniu 31 grudnia 2019 r. w godzinach wieczornych otrzymano z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Insytutu Badawczego w Puławach wyniki badań, potwierdzające wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków w dwóch kolejnych gospodarstwach utrzymujących indyki na terenie gminy Uścimów w powiecie lubartowskim, w woj. Lubelskim.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina wszystkim hodowcom drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

W szczególności należy wdrożyć następujące środki bezpieczeństwa biologicznego:
- zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząd, w tym dzikiego ptactwa;
- zabezpieczyń paszę i źródło wody przed dostępem dzikiego ptactwa;
- nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu;
- stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób

Ponadto, Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z obowiązującym prawem, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Głównego Lekarza Weterynarii pod linkiem: www.wetgiw.gov.pl

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myślenicach