Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Oświata

poniedziałek, 20 stycznia 2020

Konsultacje w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Szkoły Podstawowej Nr 6 w Myślenicach

Gmina Myślenice rozważa likwidację Szkoły Podstawowej Nr 5 na Dolnym Przedmieściu w Myślenicach oraz Szkoły Podstawowej Nr 6 na Chełmie. Obecnie burmistrz Miasta i Gminy Myślenice prowadzi konsultacje z rodzicami uczniów wspomnianych szkół, natomiast ostateczną decyzję podejmie Rada Miejska.

Do Szkoły Podstawowej Nr 6 na Chełmie uczęszczają obecnie 44 dzieci, z czego w klasie czwartej i ósmej jest tylko po jednym uczniu, a klasy siódmej nie ma w ogóle. W Szkole Podstawowej Nr 5 na Dolnym Przedmieściu edukacja jest prowadzona tylko w klasach I-III, a do placówki uczęszcza 27 uczniów, z czego osiem jest spoza obwodu szkoły.

- To bardzo małe szkoły. W klasach jest po kilku uczniów, a patrząc na dane dotyczące ewidencji ludności w Gminie Myślenice nie zapowiada się, aby ta sytuacja miała się w najbliższych latach zmienić. Analizując możliwości likwidacji tych placówek kierujemy się przede wszystkim dobrem dzieci i chcemy stworzyć im jak najlepsze warunki do edukacji. Możliwość uczęszczania do bardziej liczebnej klasy pozwoli wyrównać szanse dzieci w społeczeństwie, a także pomoże w ich rozwoju. Unikniemy takich sytuacji jak obecnie na Chełmie, gdzie klasy są niejednokrotnie łączone, lekcje wychowania fizycznego odbywają się na korytarzach, a uczniowie na co dzień nie mają możliwości zdrowej rywalizacji z rówieśnikami w swoich klasach – wyjaśnia Renata Marzec, naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu UMiG Myślenice.

Uczniowie z Szkoły Podstawowej na Dolnym Przedmieściu zostaliby od 1 września 2020 roku włączeni w strukturę Szkoły Podstawowej Nr 2 w Myślenicach przy ulicy Żeromskiego 2, natomiast dzieci ze szkoły na Chełmie trafią do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Myślenicach przy ulicy Zdrojowej 16a.

- W budynku Zespołu Placówek Oświatowych na Dolnym Przedmieściu planujemy powiększyć ilość oddziałów przedszkolnych, a miejsc dla przedszkolaków w tym obrębie brakuje każdego roku. Obecnie w dwóch oddziałach przedszkolnych jest komplet po 25 dzieci, ale tylko nieliczni rodzice przedszkolaków deklarują chęć posłania swoich dzieci do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej Nr 5. Pozostali od razu wybierają ośmioklasową „Dwójkę”. W przypadku Chełmu Gmina Myślenice zapewni transport uczniom do Szkoły Podstawowej na Zarabiu, a świetlica w tej placówce jest czynna do 16:30, co stwarza lepsze warunki do odbioru swoich pociech. Jestem już po pierwszych rozmowach z rodzicami dzieci uczęszczających do tych placówek i zdają sobie sprawę z większych możliwości zapewnianych uczniom w większych szkołach – tłumaczy Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Roczne utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 6 na Chełmie wynosi około 1 milion złotych, z czego 268 tys. zł pokrywa subwencja oświatowa, a ponad 732 tys. zł dopłaca Gmina Myślenice z własnego budżetu. Szkoła Podstawowa Nr 5 na Dolnym Przedmieściu w Myślenicach generuje roczny koszt utrzymania na poziomie 526 tys. zł, z czego 275 tys. zł pokrywa ministerialna subwencja oświatowa, a około 250 tys. zł na ten cel wydaje Gmina Myślenice.

- Roczny koszt edukacji jednego ucznia w Szkole Podstawowej Nr 6 na Chełmie wynosi 23 280 zł, a w Szkole Podstawowej Nr 5 na Dolnym Przedmieściu to 19 502 zł. W „Czwórce” lub w „Dwójce” edukacja jednego ucznia w ciągu roku kosztuje średnio o ponad połowę mniej, a subwencja oświatowa jest znacznie wyższa. Likwidacja tych dwóch placówek byłaby zatem nie tylko możliwością lepszego rozwoju dla dzieci, ale także oszczędnościami w miejskim budżecie, które pozwolą na wykonanie wymaganych remontów w naszych szkołach oraz stworzenie jak najlepszych warunków dla dzieci do nauki i rozwoju – dodaje Renata Marzec z Wydziału Edukacji Kultury i Sportu.