Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Oświata

poniedziałek, 24 lutego 2020

Myślenicka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza przeprowadzi warsztaty dla dzieci

Myślenicka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z psami otrzymała dofinansowanie w kwocie 15 tys. złotych z gminnego budżetu w ramach programu Wydziału Edukacji Kultury i Sportu - „Organizacja działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie wsi w Gminie Myślenice w okresie styczeń – czerwiec 2020 roku”.

W poniedziałek 24 lutego burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka w towarzystwie przedstawicielu Myślenickiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z psami podpisał umowę na dofinansowanie zajęć świetlicowych. Oprócz GPR Myślenice z dofinansowania zajęć na terenach wiejskich skorzystało osiem innych stowarzyszeń.

- Przeprowadzimy cykliczne warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci z dwóch miejscowości wiejskich w Gminie Myślenice, a także zorganizujemy w czasie pozalekcyjnym zajęcia propagujące działanie służb ratowniczych oraz upowszechniające kulturę fizyczną i sport. Warsztaty poprowadzą wykwalifikowani ratownicy medyczni oraz członkowie naszej grupy. To będzie wpisująca się założenia programu alternatywna forma spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, a także połączenie przyjemnego z pożytecznym – mówił Krzysztof Druzgała, prezes Myślenickiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z psami po podpisaniu umowy z burmistrzem Miasta i Gminy Myślenice.

Jak czytamy w programie zajęć w przeciągu najbliższy kilku miesięcy dzieci i młodzież z Polanki i Poręby będą uczestniczyć w zróżnicowanych zajęciach, pokazach, szkoleniach i ćwiczeniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, tematyki ratowniczej oraz działania służb ratowniczych. Zajęcia będą odbywać się w świetlicach należących do OSP w Porębie oraz OSP w Polance. GPR Myślenice użyje do szkoleń i pokazów odpowiedniego sprzętu tj: wysokiej klasy fantomy szkoleniowe do nauki prawidłowego wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, defibrylatory szkoleniowe, zestawy medyczne do ćwiczeń, czy urządzenia GPS.

W okresie od stycznia do maja zajęcia  w każdej ze świetlic odbywać się będą zajęcia co sześć tygodni w godzinach od 17 do 20. W czerwcu przewidziane są zajęcia na wolnym powietrzu oraz wycieczka krajoznawcza na terenie Gminy Myślenice promująca aktywny tryb życia oraz ruch na świeżym powietrzu. Spotkania skierowane są do dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich w okolicy Poręby oraz Polanki w wieku od 5 do 18 lat.