Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Oświata

czwartek, 19 marca 2020

Nabór do przedszkoli samorządowych do 19 marca 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że nabór do przedszkoli samorządowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice na rok 2020/2021 będzie prowadzony w terminie od 2 marca 2020 godz. 9:00 do 19 marca 2020 godz. 15:00.

Wiosek naborowy będzie można znaleźć od 2 marca na stronie rekrutacji do przedszkoli w Gminie Myślenice, który należy wypełnić z wykorzystaniem systemu elektronicznego VULCAN na stronie internetowej:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/myslenice

Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli.

Wygenerowane, wydrukowane i podpisane wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru (pierwszej preferencji) w nieprzekraczalnym terminie do 19 marca 2020 r. godz. 15.00.