Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Oświata

piątek, 27 grudnia 2019

EKS: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez zapewnienie zawodnikom udziału w procesie szkoleniowym oraz w rywalizacji sportowej.

ZAŁĄCZNIKI: 
- Treść ogłoszenia

- Oferta konkursowa
- Sprawozdanie z realizacji zadania