Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Oświata

poniedziałek, 16 września 2019

Ogłoszenie: TG Sokół - Strzelectwo pneumatyczne

Zgodnie z art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Myślenice –  z siedzibą w Myślenicach, ul. Jordana 3 na realizację zadania publicznego pt. „Strzelectwo pneumatyczne”.

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres tut. Urzędu na adres e-mail: info@myslenice.pl

Do pobrania:

- Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
- oferta – TG Sokół Myślenice
- formularz zgłoszenia uwag