Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Oświata

piątek, 14 lutego 2020

Ogłoszenie TG Sokół Myślenice - Strzelectwo pneumatyczne

Zgodnie z art. 19a  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Myślenice.

Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Tytuł zadania publicznego: „Strzelectwo pneumatyczne”.

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać na formularzu uwag w terminie od 14 lutego 2020r. do 21 lutego 2020r. na adres: Urząd Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9 kod pocztowy: 32-400 lub na adres e-mail: info@myslenice.pl 

Do pobrania:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
oferta – TG Sokół Myślenice
formularz zgłoszenia uwag