Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Oświata

czwartek, 23 stycznia 2020

Organizacja działań i zajęć dla dzieci i młodzieży na terenie wsi w Gminie Myślenice

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice o rozstrzygnięciu otwartego konkursu na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Organizacja działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie wsi w Gminie Myślenice w okresie styczeń – czerwiec 2020 roku”

lp

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota dotacji przyznanej

1.

Stowarzyszenie „Sportownia” w Porębie

Leśna baza – Przystanek Natura w Porębie”

12 000 zł.

2.

Myślenicka Grupa Poszukiwawczo Ratunkowa

z Psami w Myślenicach

Propagowanie u dzieci z obszarów gminy Myślenice wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, działania służb ratowniczych oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”

15 000 zł.

3.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa

w Głogoczowie

Roboty w Głogoczowie”

5 000 zł.

4.

Ochotnicza Straż Pożarna

w Drogini

Klub środowiskowy dla dzieci

i młodzieży w Drogini”

21 000 zł.

5.

Ochotnicza Straż Pożarna

w Porębie

Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzieży w Porębie”

25 000 zł.

6.

Stowarzyszenie

My Łęczanie”

w Łękach

Organizacja działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży w Łękach w okresie styczeń – czerwiec 2020 roku”

15 000 zł.

7.

Myślenicka Akademia Talentów w Myślenicach

Gra w szachy jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich Gminy Myślenice”

17 000 zł.

8.

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Trzemeśni

Świetlica”

Oferta nie spełnia wymagań formalnych

9.

Stowarzyszenie „Nasza Zasań” w Zasani

Przyroda da się lubić”

6 000 zł.

RAZEM:

116 000 zł.